PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH, SPECJALISTYCZNYCH 2018/2019

I półrocze

 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINA NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA RODZAJ ZAJĘĆ GRUPA/KLASA SALA
PONIEDZIAŁEK 7:20-8:05 Dobrzyńska Aneta Zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych IIIa/IIId 38
7:20-8:05 Kuczyńska Ewelina ZD przygotowanie do konkursu z matematyki VIII a s. komp.
7:20-8:05 Affelt Elżbieta ZKK VI a 11
7:20-8:05 Łuszczak Anna ZKK III c G 39
7:20-8:05 Peret Krzysztof ZDW Kl.VIII 3
9:10-9:55 Łuszczak Anna ZKK „0”
11:35-14:50 Kamińska Maria Logopedia gab. logop.
12.15-13.00 Kacprowicz Agnieszka Zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych I a 12
13:10-13.55 Strzelecka Wiesława Koło ortograficzne II a/ II b/III 11
13:10-13.55 Affelt Elżbieta ZDW III a 11
13:10-13:55 Wojke Sylwia ZDW matematyka IVa i IVb 14 (bud. A)
13.10-13.55 Schafer Izabela ZKK IV a 12
14:05-14:50 Iwańska Maria Uzdolnieni – koło matematyczne VIII b
14:05-15.40 Affelt Elżbieta ZKK VI b 11
14:05-14:50 Wojke Sylwia ZDW matematyka Vc 9
15:00-15:45 Dobrzyńska Aneta ZDW IIId 42
15:00-15:45 Kamińska Maria ZDW VIa, VIb 4
15:00-15:45 Łuszczak Anna ZKK IIIe G 39
WTOREK 7:20-8:05 Dobrzyńska Aneta ZKK IIIa/IIId 30
7:20-8:05 Koepke Agnieszka ZD przygotowujące do konkursu: WOST IIIa G, IIIb G,

IIIc G, IIId G,

VIII b SP

42
7:20-8:05 Drapała Janusz Kółko historyczne IIIa G 30
7:20-8:05 Stawska Monika ZKK IIId G 39
7:20-8:05 Trojan Agnieszka Zdolni/ przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego IIIb G 32
7:30-8:15 Łuszczak Anna ZKK VIIa 6
7:30-8:15 Wojke Sylwia Kółko matematyczne Va i Vc 8
8:15-13:00 Kamińska Maria Zajęcia logopedyczne gab. logop.
9:35-13:00 Zając Marta Logopedia V

 

Gabinet /0B
13.10-13.50 Schafer Izabela ZKK V c 12
13:10-13:55 Zając Marta ZDW – j. angielski Vc 9
14:05-14:50 Łuszczak Anna ZKK VIIb 2
14:05-14:50 Wojke Sylwia ZDW matematyka Va 8
14:05-14:50 Schafer Izabela ZKK IV b 12
14.55-15.40 Schafer Izabela ZKK IV c 12
14:05-14:50 Drapała Janusz Doradztwo zawodowe SP, G, LO 40
15:00-15:45 Łuszczak Anna ZKK VIII b 2
15:00-15:45 Ewertowska Anna Erasmus + III G, VIIb, VIIIb 7
15:45-16:30 Świderek Wojciech Koło sportowe V-VIII SP i III G
ŚRODA 7:10-7:55 Stawska Monika ZDW VIIIa 39
7:30-8:10 Iwańska Maria Koło matematyczne VII a, VII b
8:15-13:55 Kamińska Maria Zajęcia logopedyczne Gab. logop.
10:05-11:55 Zając Marta Zajęcia logopedyczne   Gab. logop.
13:10-13:55 Radosz Paulina etyka I grupa Gabinet 35
13:10-13:55 Schafer Izabela ZKK IV c 12
14:05-14:50 Kamińska Maria ZDW Va, Vc 8
14:05-14:50 Kornetowska Joanna Kółko matematyczne Vb, VIb, 43
14:05-14:50 Schafer Izabela ZKK IV b 12
14:05-14:50 Zając Marta ZDW VII b 2
14.35-15.40 Schafer Izabela ZKK IV c 12
14:05-14:50 Kuczyńska Ewelina Zajęcia dodatkowe z matematyki VIa s. chem.
14:05-14:50 Łuszczak Anna ZKK VIIb 4
14:05-14:50 Radosz Paulina ZKK VIII a (I gr) Gabinet 35
14:05-15.40 Affelt Elżbieta ZKK VI b 11
15:00-15:45 Łuszczak Anna ZKK IIIb G 4
15:00-15:45 Kornetowska Joanna Kółko matematyczne 3e G, 3b G, 3c G 43
15:00-15:45 Kamińska Maria Zajęcia logopedyczne Gab. logop.
15:50-16:35 Figurski Bartłomiej Zajęcia sportowe dla uzdolnionych Wszystkie klasy

V-VIII i III G

17
CZWARTEK 7:20-8:05 Peret Krzysztof ZDW Kl. VII 3
7:25-8:15 Kosek Iwona Koło zainteresowań – biologia VIIIa, VIIIb 4
7:25-8:10 Radosz Paulina ZKK Vc Gabinet 35
7:30-8:15 Deręgowska Kamila Koło zainteresowań V i VI klasy 30
7:30-8:15 Kornetowska Joanna ZDW Vb, VIb, 3eG, 3cG, 3bG 43
7:30-8:15 Łuszczak Anna ZKK VIII b 6
7:30-8:15 Trojan Agnieszka Zdolni/przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego IIIb G 32
7:30-8:15 Rybińska Anita ZDW IV c 41
7:30-8:15 Wojke Sylwia Kółko matematyczne IVa, IVb 14
10:05-13:55 Zajac Marta Zajęcia logopedyczne   Gab. logop.
11:35-13:55 Kamińska Maria Zajęcia logopedyczne Gab. logop.
12:15-13.00 Betkier Agnieszka Koło artystyczne II a 20
12:15-13:00 Affelt  Elżbieta Koło matematyczne III a 11
13:10-13:55 Kamińska Maria ZDW Vb 7
13.10-13.55 Schafer Izabela ZKK V b 12
14.55- 15.40 Schafer Izabela ZKK V b 12
15:00-15:45 Dobrzyńska Aneta ZKK IIIa/IIId 42
15:00-15:45 Łuszczak Anna ZKK VIIa 6
PIĄTEK 7:05-7:50 Anita Rybińska ZDW III G 41
7:20-8:05 Koepke Agnieszka ZD przygotowujące do konkursu: WOST IIIa G, IIIb G,

IIIc G, IIId G,

VIII b SP

42
7.30-8.15 Schafer Izabela ZKK IV a 12
8:15-13:00 Kamińska Maria Zajęcia logopedyczne Gab. logop.
11:10-11:55 Zając Marta Zajęcia logopedyczne   Gab. logop.
12:15-13:00 Łuszczak Anna ZKK 2a 20
13.10-13.55 Rogalska karolina ZDW j. angielski IV a 14
13:10-13:35 Zając Marta Zajęcia logopedyczne   Gab. logop.
14:05-14:50 Kuczyńska Ewelina zajęcia dodatkowe z matematyki VIIIa s. komp.
14:05-14:55 Radosz Paulina ZKK VIII a (II gr) Gabinet 35
15:00-15:45 Cołbecka Izabela kółko dla gimnazjum III d 42
15:00-15:45 Stawska Monika utalentowani VIII a 41