HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2019-2020

W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

 

Część ustna egzaminu maturalnego

od 7 do 22 maja

(oprócz 10 i 17 maja)

język polski
języki mniejszości narodowych  język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 4 do 22 maja

(oprócz 10 i 17 maja)

języki obce nowożytne

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
5 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp  język łaciński i kultura antyczna – pr
6 środa język angielski – pp język angielski – pr  język angielski –  dj*
7 czwartek matematyka – pr filozofia – pp filozofia – pr
8 piątek biologia – pp  biologia – pr wiedza o społeczeństwie – pp   wiedza o społeczeństwie – pr
9, 10  – sobota, niedziela
11 poniedziałek chemia – pp chemia – pr informatyka – pp informatyka – pr
12 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr  język niemiecki – dj
13 środa geografia – pp geografia – pr historia sztuki – pp  historia sztuki – pr
14 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr  język rosyjski – dj
15 piątek język francuski – pp język francuski – pr  język francuski – dj
16, 17  – sobota, niedziela
18 poniedziałek fizyka i astronomia – pp   fizyka i astronomia / fizyka – pr historia – pp   historia – pr
19 wtorek język hiszpański – pp język hiszpański – pr  język hiszpański – dj
20 środa język włoski – pp język łemkowski – pp język łemkowski – pr język włoski – pr  język włoski –  dj
21 czwartek języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr języki mniejszości narodowych – pr wiedza o tańcu – pp  wiedza o tańcu – pr historia muzyki – pp  historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

  • pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.