Przybory Maturalne

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).[*1] Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

 

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo/fakultatywnie Zapewnia
biologia Linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty obowiązkowo zdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowo szkoła
chemia Linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty obowiązkowo zdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowo szkoła
fizyka Linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty obowiązkowo zdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki Obowiązkowo szkoła
geografia Linijka Obowiązkowo zdający lub szkoła
kalkulator prosty Obowiązkowo zdający lub szkoła
Lupa Fakultatywnie zdający lub szkoła
historia lupa Fakultatywnie zdający lub szkoła
historia sztuki lupa Fakultatywnie zdający lub szkoła
historia muzyki Odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami Obowiązkowo zdający lub szkoła
lupa Fakultatywnie  
informatyka kalkulator prosty Obowiązkowo zdający lub szkoła
język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób Obowiązkowo szkoła
matematyka linijka Obowiązkowo zdający lub szkoła
cyrkiel Obowiązkowo zdający lub szkoła
Kalkulator  prosty Obowiązkowo zdający lub szkoła
Wybrane wzory matematyczne Obowiązkowo zdający lub szkoła
wiedza o społeczeństwie Kalkulator prosty Fakultatywnie zdający lub szkoła

 

Kalkulator prosty – jest  to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

[*1] Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych