Informacje Dotyczące Terminów Obowiązujących Uczniów/Rodziców

Egzamin Ósmoklasisty 2018/2019

 

do 1 października 2018 r. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny,

z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (załącznik 3a)

 

do 15 stycznia 2019 r. Rodzice ucznia  mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie

języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń

uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załącznik 3a)