Rekrutacja- nowe terminy składania wniosków

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 31.03.2020 r.

Termin weryfikacji wniosków: 01-02.04.2020

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –  do 01.04.2020 r.

Termin weryfikacji wniosków: 02-03.04.2020.

Wnioski można przesyłać drogę elektroniczną lub  pocztę tradycyjną.