Program Wychowawczy
w Zespole Szkół Gimnazjum
im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Dobrzejewicach na lata:
2015/2016 , 2016/2017, 2017/2018

Program Wychowawczy – wersja PDF