Zakończenie projektu

Projekt „CLIL threads and trends in the solar-system Labirynth” został oficjalnie ukończony w dniu 31 sierpnia 2020 r. Wszelkie efekty współpracy krajów uczestniczących w tym przedsięwzięciu  można śledzić na stronie internetowej projektu pod adresem:

https://clil2018.webnode.com

Twardym efektem wypracowanym przez nauczycieli realizujących projekt było stworzenie e-booka, który zawiera wszystkie lekcje autorskie zaplanowane i przeprowadzone w celu realizacji projektu oraz jego upowszechniania.

https://drive.google.com/file/d/1x9tW3lqfJaOYhI7b1kix8jog19EfZ226/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Yha-K1HOY7A3u2KBZGoCZ-KI8MfwfEuW/view?usp=sharing

 

Wizyta w Portugalii

Restrykcje związane z rozprzestrzeniającą się na świecie pandemią CoVid-19 uniemożliwiły realne spotkanie uczestników projektu w Braganca w Portugalii zaplanowanego w dniach          4-8 maja 2020r. Program wizyty pt. „Fly me to the Moon” zakładał wieloaspektowe omówienie naszego naturalnego satelity – Księżyca. Mimo, iż do wizyty nie doszło ze względu na tzw. „siłę wyższą”, zajęcia merytoryczne przewidziane w programie zostały przygotowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie. Strona polska przygotowała 4 lekcje związane z tematyką księżyca, a ich autorkami były p. Monika Stawska i p. Anna Ewertowska.

 

Wizyta w Polsce

 Podczas piątej wizyty projektowej mogliśmy pełnić zaszczytną rolę gospodarzy. Wizyta, pt.  „The combat of the giants” odbyła się w dniach 9-13 marca 2020r. Celem spotkania było omówienie planet Jowisza i Urana w ujęciu naukowym oraz mitologicznym. Zajęcia autorskie na ten temat  przeprowadziła p. Anna Ewertowska. Niestety, z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii Covid-19, do Polski nie dotarli uczestnicy z Grecji i Portugalii. Zajęcia zaplanowane przez uczestników greckich przeprowadziła koordynatorka i autorka projektu p. Konstantina Zavalari podczas spotkania on-line (video konferencja). Natomiast lekcję przygotowaną przez Portugalczyków zorganizowała p. Monika Stawska. W programie wizyty przewidziano również:

– uroczyste powitanie uczestników przez wójta gminy Obrowo p. Andrzeja Wieczyńskiego oraz dyrektora szkoły p. Janusza Iwańskiego;

– zajęcia integracyjne dla uczniów i nauczycieli;

– zwiedzanie szkoły oraz zapoznanie się z polskim systemem edukacji;

– warsztaty artystyczne;

– warsztaty wypieku piernika w toruńskim Muzeum Piernika;

– zwiedzanie interaktywnego Muzeum Mikołaja Kopernika;

– proszona wizyta w domach polskich rówieśników;

– warsztaty metodyczne dla nauczycieli przygotowane przez p. Monikę Stawską;

– warsztaty teatralne dla uczniów przygotowane przez p. Anetę Dobrzyńską;

– zwiedzanie toruńskiej starówki.

Z powodu zawieszenia działań edukacyjnych związanych z zagrożeniem pandemią CoVid-19 w Polsce w dniu 12. 03. 2020r. odwołana została wizyta w obserwatorium astronomicznym w Piwnicach oraz w muzeum „Niewidzialny Dom”.

Program wizyty
https://drive.google.com/file/d/1Nv5STyn_QRUwEGAqRzxiY8oKQwI9Gg2m/view?usp=sharing

Galeria
https://photos.app.goo.gl/1REWsBTfMofEnquy7

 

Wizyta w Grecji

 Czwarta wizyta w ramach projektu odbyła się w Grecji, Loutraki w dniach 13-17 stycznia 2020r. Tematem przewodnim spotkania „What’s on Earth touring?” była nasza planeta Ziemia oraz jej najbliższy sąsiad – Mars. W wizycie wzięło udział 3 nauczycieli oraz 6 uczniów ZS. Podczas spotkania omówiono różnorodne aspekty dotyczące przeszłości i przyszłości Ziemi oraz przedyskutowano kwestię alternatywnego zamieszkania ludzkości na Marsie. Autorską lekcję pt. „Living on Mars” przeprowadził nauczyciel języka angielskiego naszej szkoły p. Grzegorz Szulc.  Innymi punktami programu były:

– zajęcia integracyjne dla uczniów i nauczycieli;

– spotkanie z burmistrzem Loutraki;

– zwiedzanie Loutraki oraz szkoły;

– udział w zajęciach edukacyjnych w obserwatorium astronomicznym w Thissio;

– wycieczka kulturowo-edukacyjna w Atenach;

– udział w warsztatach plastycznych, podczas których uczniowie projektowali komiksy związane z mitologią dotyczącą powstania Ziemi;

–  wizyta w domach na zaproszenie rówieśników greckich.

Program wizyty
https://drive.google.com/file/d/1CE4c0IWZJ4U7Mb0B37FrTKjYJmhTsudo/view?usp=sharing

Galeria
https://photos.app.goo.gl/HTdJE43aSDStq2R17

 

Wizyta w Bułgarii

Trzecia wizyta w ramach projektu miała miejsce w Bułgarii, Ruse w dniach 14-18 października 2019r. W wizycie, pt. „A five day trip to Mercury and Venus” wzięło udział 3 nauczycieli i 6 uczniów SP. Celem wizyty było omówienie zagadnień związanych z planetami Wenus i Merkury. Uczestnicy wzięli udział w szeregu lekcji prowadzonych przez nauczycieli i uczniów z Bułgarii, a także przez nauczycieli z krajów partnerskich. Jedna z lekcji autorskich została przygotowana przez nauczycielkę naszej szkoły p. Annę Ewertowską  i dotyczyła postrzegania ideału kobiety na przestrzeni dziejów – „From Venus and back”. Ponadto, uczestnicy mieli możliwość:

– zwiedzenia szkoły oraz miasta Ruse;

– zapoznania się z bułgarskim systemem edukacji;

– wzięcia udziału w quizach przygotowanych przez rówieśników z Bułgarii, takich jak Kahoot me;

– udzielenia wywiadu dla narodowej telewizji bułgarskiej oraz lokalnej gazety UTRO;

– wzięcia udziału w warsztatach plastycznych polegających na stworzeniu trójwymiarowego modelu układu słonecznego;

– spędzenia popołudnia w domach bułgarskich rówieśników;

– zwiedzenia miasta Varny;

– zwiedzenia Centrum Kosmosu i Planetarium w Kamchia.

Program wizyty
https://drive.google.com/file/d/1V_MUqXDilEbUpUNlZ5ryaFMflzimPzmD/view?usp=sharing

Galeria
https://photos.app.goo.gl/1KeKAWkv9BTeXxt3A

                                                    

 Wizyta na Węgrzech

 Druga wizyta w ramach projektu, pt. „Five days around the Sun” odbyła się na Węgrzech, Bicske w dniach 25-29 marca 2019r. W spotkaniu uczestniczyło 3 nauczycieli oraz 6 uczniów z gimnazjum i szkoły podstawowej. Tematem przewodnim spotkania było Słońce – jego budowa, rola w układzie słonecznym oraz mity z nim związane. Uczestnicy spotkania wzięli udział w szeregu lekcji oraz wykładów poświęconych tej tematyce. W programie wizyty przewidziano również:

– zajęcia integracyjne dla uczniów i nauczycieli;

– zapoznanie się z węgierskim systemem edukacji;

– udział w miejskim rajdzie;

– wizyta w siedzibie burmistrza;

– zwiedzanie miasta i jego najważniejszych obiektów;

– udział w warsztatach artystycznych;

– wyjazd do Budapesztu oraz wizyta w węgierskim Parlamencie;

– wizyta w planetarium;

– uroczysta kolacja w domach u węgierskich rówieśników.

Program wizyty
https://drive.google.com/file/d/1-1sjceYmEX4n0PprUe3nijX1X1ExNvrz/view?usp=sharing

Galeria
https://photos.app.goo.gl/3X1FK4NBRRo8oJb7A

 

 Logo projektu

 W efekcie przeprowadzonego konkursu we wszystkich szkołach partnerskich,  wyłoniliśmy zwycięzcę, którego projekt będzie stanowił logo naszego projektu. Autorem pracy jest uczeń ze szkoły na Węgrzech. Wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy uczestniczyli w konkursie serdecznie dziękujemy!

Wizyta w Grecji

 W dniach 27-29 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza wizyta w ramach realizacji projektu, pt. „On board CLIL to outer space” w Grecji, Loutraki. Spotkanie miało charakter szkoleniowo-roboczy. Uczestniczkami z ZS były panie: Anna Ewertowska,  Monika Stawska oraz Aneta Dobrzyńska. Nauczycielki miały możliwość uczestniczenia w szeregu warsztatów związanych z wdrażaniem metody CLIL podczas nauczania elementów astronomii i mitologii. Zdobyte wiadomości i umiejętności, Panie wykorzystają podczas zajęć dodatkowych dla młodzieży  chętnej do udziału w projekcie. Ponad to, wizyta miała na celu zaplanowanie przyszłych działań projektowych oraz sposobów komunikacji pomiędzy partnerami. W ostatnim dniu wizyty, uczestniczki zwiedziły kilka kultowych miejsc znajdujących się na terenie starożytnego Koryntu.

Program wizyty
https://drive.google.com/file/d/1LX0_L2YC1FkRhMciptX3Si6sJPxx9ZMn/view?usp=sharing

Galeria
https://photos.app.goo.gl/RB8XUzRnhHxHuamo8

 

„CLIL threads and trends in the solar-system Labyrinth”

 Od 1 września 2018 roku nasza szkoła rozpoczęła nowy projekt współpracy międzynarodowej, pt. „CLIL threads and trends in the solar-system Labyrinth” w programie Erasmus+ finansowanym ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) przyznanymi na lata 2018-2020. Krajami partnerskimi w projekcie są: Grecja (Gymnasio Loutrakiou), Węgry (Bisckei Csokonai Vitez Michaly Altalanos Iskola), Bułgaria (SUEE „Konstantin-Kiril Filosof) oraz Portugalia (Agrupamento de Escolas Miguel Torga). Projekt obejmuje wymianę doświadczeń i praktyk zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Głównym celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnej metody nauczania CLIL (Content and Language Integrated Learning), której założeniem jest zintegrowane kształcenie językowo-przedmiotowe oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Szczegółowe cele projektu to:

– zapoznanie się ze specyfiką metody CLIL oraz jej wdrożenie w procesie nauczania przez nauczycieli biorących udział w projekcie;

– poszerzenie wiedzy uczniów z dziedziny astronomii i mitologii, dotyczącej zarówno kraju docelowego, jak i krajów partnerskich;

-poszukiwanie związków interdyscyplinarnych związanych z astronomią i mitologią w procesie nauczania-uczenia się języka angielskiego;

– nawiązanie dialogu kulturowego przez uczniów i nauczycieli; przełamywanie barier językowych, utrudniających komunikację w języku angielskim;

– rozwijanie kreatywności u uczniów i nauczycieli;

– analizowanie i rekomendowanie własnych praktyk przez nauczycieli oraz ich upowszechnianie;

– wzmocnienie kompetencji lingwistycznych u uczniów oraz umożliwienie im rozwijania własnych zainteresowań;

– rozwijanie kompetencji cyfrowych u uczniów i nauczycieli.

Nauczycielem koordynującym projekt jest: p. Anna Ewertowska przy współpracy z p. Monika Stawską i p. Anetą Dobrzyńską.

Chętnych uczniów i nauczycieli zapraszamy do udziału w projekcie!