Spotkanie w Szwecji

Głównym celem spotkania w Szwecji było przygotowanie uczniów do dyskusji na ważne, kontrowersyjne problemy społeczne. Uczestnicy spotkania zostali przygotowani do tej dyskusji przez nauczycieli z wszystkich krajów partnerskich, którzy wcześniej uczestniczyli w odpowiednich warsztatach metodycznych prowadzonych przez pracownika naukowego Uniwersytetu w Malme.

Uczniowie wysłuchali też wykładu na temat postrzegania przez nas różnych problemów społecznych, wzięli udział w warsztatach informatycznych, lekcjach języka angielskiego. Wspólnie z nauczycielami odwiedzili sąsiednią szkołę podstawową, w której opowiadali o pracy w projekcie, spotkali się z uczniami tej szkoły, zaprezentowali program artystyczny na D-Day.