„EU-geniusz w naukowym labiryncie”

Od września 2018 roku w naszej szkole realizowany jest projekt „EU-geniusz w naukowym labiryncie”. Uczniowie gimnazjum i LO uczestniczą w zajęciach z: matematyki, fizyki, geografii, biologii, chemii, j. angielskiego, j. niemieckiego, projektowania stron WWW, informatyki, grafiki komputerowej, przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego.

Projekt realizowany jest przez powiat toruński, który jest liderem zadania, w partnerstwie z gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka oraz Kowalewo Pomorskie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„EU-geniusz w naukowym labiryncie” adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym są lider i partnerzy.

Okres realizacji projektu -1 marca 2018 r. – 30 września 2020 r.

Wykaz zajęć

Imię i nazwisko Rodzaj zajęć
Bortnowska Grażyna biologia- zajęcia rozwijające kompetencje. kluczowe

i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – gimnazjum i LO

Cołbecka Izabela j. niemiecki- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – LO

Deręgowska Kamila j. niemiecki- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – gimnazjum

Dobrzyńska Aneta grafika komputerowa- gimnazjum i LO
Drapała Janusz przedsiębiorczość – gimnazjum i LO
Ewertowska Anna j. angielski – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – gimnazjum

Iwańska Maria matematyka – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – gimnazjum

Iwański Janusz chemia- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – gimnazjum

Kornetowska Joanna projektowanie stron WWW -gimnazjum
Kuczyńska Ewelina projektowanie stron WWW  – LO
Kuczyńska Ewelina  matematyka – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – LO

Kuczyńska Ewelina informatyka- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – LO

Rybińska Anita fizyka- zajęcia rozwijające  kompetencje kluczowe

i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – gimnazjum i LO

Sojka Tomasz geografia – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – gimnazjum i LO

Stawska Monika j. angielski zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – LO

i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – gimnazjum

Szulc Grzegorz j. angielski –  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – LO

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – gimnazjum

Trojan Agnieszka doradztwo zawodowe – gimnazjum i LO
Wilczyńska Joanna informatyka- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – gimnazjum

Żurawska Magdalena chemia- zajęcia rozwijające kompetencje. kluczowe

i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – LO