Transnational Project Meeting
Projekt NEVER w programie Erasmus+

Erasmus

Nowy projekt ERASMUS+

W mijającym roku szkolnym 2016/2017 zakończyliśmy działania w ramach projektu NEVER. To jednak nie koniec naszej współpracy międzynarodowej. Od września 2017 roku rozpoczynamy realizację nowego dwuletniego projektu w programie Erasmus+ – Kalos Kagathos. Tym razem będziemy współpracować ze szkołami z Grecji, Szwecji i Słowenii. Celem tego projektu jest przede wszystkim opracowanie sposobów połączenia tradycyjnych i nowoczesnych metod edukacyjnych oraz praktyczne poszerzanie wiedzy poprzez działania terenowe oraz współpracę z ośrodkami edukacyjnymi, kulturalnymi i uczelniami wyższymi.

Transnational Project Meeting w Słowacji

W dniach 16-17.06.2017r. odbył się Transnational Project Meeting w Słowacji, w którym udział wzięły panie: Monika Stawska i Aneta Dobrzyńska. Celem tego spotkania było podsumowanie działań w ramach projektu NEVER – program Erasmus+ oraz przygotowanie do napisania raportu końcowego tego projektu.


 


Erasmus+ – wizyta w Słowacji

W dniach 07-13.05.2017 grupa nauczycieli i uczniów przebywała w Słowacji w ramach projektu Never. Głównymi tematami tego spotkania było porównanie chrześcijaństwa i islamu oraz problemy osób niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania mieli też okazję odwiedzić wiele ciekawych miejsc: wędrowali po Tatrach, zwiedzali kopalnię, zamek Bojnice. Była to ostatnia wizyta z udziałem uczniów w ramach tego projektu.


Wizyta w Słowacji
Wizyta w Polsce
 


Udział w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym
Programu Erasmus+

 Inspirująco, merytorycznie, energicznie, tak właśnie było podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+. A to wszystko za sprawą 16 sesji warsztatowych, zaangażowania wielu ekspertów i obecności uczestników, którzy co roku licznie przybywają, by dowiedzieć się więcej na temat najbardziej popularnego unijnego programu edukacyjnego. W Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus+ każdego roku uczestniczy około 1000 osób z całej Polski, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat programu Erasmus+. Tak było i tym razem. Poza tym była to edycja wyjątkowa, ponieważ zainaugurowała obchody 30-lecia programu Erasmus. Uczestnicy spotkania poznali ofertę programu Erasmus+, zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe, realizacji projektów oraz ich rozliczania. W tym ważnym i ciekawym wydarzeniu wzięły również udział nauczycielki naszej szkoły: Monika Stawska, Izabela Cołbecka i Aneta Dobrzyńska.


 


Projekt NEVER – Erasmus+. Spotkanie w Czechach.

Z wizytą u południowych sąsiadów.

W dniach 17-21.10.16 odbyło się kolejne spotkanie uczniów i nauczycieli w ramach projektu Never – program Erasmus+. Tym razem spotkaliśmy się w czeskim miasteczku Chrudim. Głównym punktem tego spotkania był wykład na temat chrześcijaństwa przeprowadzony przez diakona jednej z parafii rzymsko-katolickich w Chrudim. Podczas ostatniej wizyty projektowej zapoznamy się z podstawowymi informacjami na temat islamu. Religia jest niestety jednym ze Ÿródeł nietolerancji i konfliktów, dlatego ważne jest, aby młodzi ludzie z różnych krajów poznawali jej prawdziwe założenia i nauczyli się żyć w przyjaŸni z wyznawcami innych religii.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość poznania kultury czeskiej, wziąć udział w warsztatach językowych, kulinarnych i tanecznych. Podczas wizyty w Pradze odwiedziliśmy dzielnicę żydowską i wysłuchaliśmy wykładu na temat religii judaistycznej oraz historii praskich Żydów.

 

Galeria zdjęc

 


Projekt NEVER – Erasmus+. Spotkanie w Polsce.

W dniach 18-22 kwietnia nasza szkoła gościła uczestników projektu NEVER w ramach programu Erasmus+. Projekt podejmuje bardzo aktualną obecnie problematykę tolerancji. W ramach spotkań projektowych rozmawiamy o przyczynach i skutkach nietolerancji i ksenofobii. W Portugalii i Włoszech spotkaliśmy się z przedstawicielami imigrantów i organizacji, które pomagają uchodŸźcom. W Słowacji zajęliśmy się zagadnieniem mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej, spotkaliśmy się z przedstawicielami tej mniejszości. W Polsce głównymi zagadnieniami były: rola osób starszych w społeczeństwie oraz tragiczne skutki nietolerancji – stąd w programie spotkanie z seniorami oraz wizyta w Muzeum Auschwitz. Odwiedzili nas nauczyciele i uczniowie z Turcji, Włoch, Portugalii, Słowacji i Czech.

Informacja o realizacji projektu NEVER w Dobrzejewicach w mediach:
– w Radio PiK: Link do programu
– w Gazecie Pomorskiej – w wydaniu z dnia (21.04.2016)

 


NEVER w słowackich Tatrach.

W dniach 24-30.01. 2016 grupa nauczycieli i uczniów przebywała w Słowacji, biorąc udział w trzecim spotkaniu międzynarodowym w ramach projektu NEVER – Erasmus+. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z kulturą mniejszości romskiej, poznali historię Romów, w tym także ich tragiczne losy podczas II wojny światowej.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się, jaka powinna być idealna szkoła. Reprezentacje wszystkich krajów przedstawiły swoje koncepcje na ten temat, a następnie wszyscy zastanawiali się nad tym zagadnieniem, dyskutując w zespołach międzynarodowych.

Była to też doskonała okazja do poznania regionu, jego kultury. Uczniowie i nauczyciele odwiedzili słowackie Tatry, Poprad i Bratysławę, obejrzeli pokaz tradycyjnych tańców słowackich.

Link do programu informacyjnego regionalnej telewizji słowackiej 


Erasmus+ i starożytne ruiny.

W dniach 27.09 – 03.10.2015 uczniowie i nauczyciele zaangażowani w realizację projektu NEVER w ramach programu Erasmus+ brali udział w drugim spotkaniu międzynarodowym. Kolejne spotkanie w ramach tego projektu miało miejsce w Torre del Greco we Włoszech. Podczas tego spotkania, tradycyjnie już, porównywaliśmy kulturę kraju gospodarzy z kulturą, zwyczajami pozostałych krajów partnerskich, wzięliśmy udział w warsztatach kulinarnych, językowych oraz tanecznych. Spotkaliśmy się także z przedstawicielami organizacji, które pomagają imigrantom oraz z przedstawicielami imigrantów. Ważnym punktem programu była prezentacja naszych ustaleń na zagadnienia związane z problemem nietolerancji. Nie zabrakło też czasu na poznawanie kultury i historii Włoch. Zwiedziliśmy piękny Neapol, w tym muzeum archeologiczne oraz fascynujące ruiny w Pompejach. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, wrócili do domów z bagażem nowych wrażeń, cennych doświadczeń i wartościowej wiedzy.

 

NEVER – PIERWSZE SPOTKANIE PROJEKTOWE.

W dniach 22.02.-01.03.2015 grupa naszych nauczycieli i uczniów brała udział w pierwszym spotkaniu międzynarodowym w ramach programu Erasmus+. Była to wizyta w Portugalii. Nasza szkoła od września tego roku do czerwca 2017 roku będzie realizować projekt NEVER – No Enemies Violence Equal Rights we współpracy ze szkołami w Portugalii, Słowacji, Włoszech, Turcji i Czechach.

Podczas spotkania w Portugalii uczniowie brali udział w dyskusji na temat problemu nietolerancji, spotkali się z przedstawicielami władz lokalnych, emigrantami z Afryki oraz przedstawicielami mniejszości cygańskiej. Mieli okazję uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, tanecznych i językowych, poznając kulturę Portugalii. W ramach dodatkowych atrakcji wszyscy uczestnicy spotkania odwiedzili piękne Porto, a uczniowie dekorowali wielkanocne jajo, ozdabiając je motywami charakterystycznymi dla swoich krajów ojczystych.

 
 


 

Erasmus

W dniach 20-21.11.2014 gościliśmy w naszej szkole nauczycieli z Czech, Słowacji, Portugalii, Włoch i Turcji. Spotkanie to było pierwszym punktem realizacji nowego projektu międzynarodowego dla uczniów gimnazjum – NEVER (No Enemies Violence – Equal Rights) w programie Erasmus+. Było one poświęcone planowaniu kolejnych działań w projekcie. Rozpoczęło się od spotkania gości z dyrekcją szkoły i przedstawicielami władz lokalnych. Kolejnym punktem programu była prezentacja krajów partnerskich i spotkanie z uczniami. Następnie nauczyciele spędzili długie godziny, planując kolejne wizyty, tym razem już z uczestnictwem uczniów ze wszystkich państw zaangażowanych w projekt. Pierwsze spotkanie uczniów i nauczycieli już w lutym w Portugalii.

Obejrzyj na YouTube

 


 

Erasmus

W latach 2014-2017 Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego będzie realizowało międzynarodowy projekt No Enemies Violence – Equal Rights (NEVER) w ramach programu Erasmus+. Projekt ten jest finansowany przez Komisję Europejską. Gimnazjaliści i nauczyciele z naszej szkoły będą współpracować z uczniami i pedagogami z Portugalii, Włoch, Turcji, Czech i Słowacji.

Projekt podejmuje wiele istotnych zagadnień związanych z życiem we współczesnym świecie. Jedną z głównych cech kultury europejskiej jest pluralizm, który inaczej można nazwać – wielością w jedności. Zadaniem projektu jest rozwój metod, które budują postawy otwartości i tolerancji dla różnic w szerokim rozumieniu (wynikających z kultury, religii, statusu majątkowego, niepełnosprawności, płci, podeszłego wieku), aby przeciwdziałać uprzedzeniom, ksenofobii. Ujednolicenie wzorców kulturowych często powoduje strach przed „obcymi”, „innymi” – z powodu koloru skóry, języka czy odmiennych zwyczajów. Oznacza to także lęk przed utratą naszej tożsamości i tradycji. Taki lęk jest wzmocniony przez wiele uprzedzeń, stereotypów.

Celem projektu jest budowanie dialogu między różnymi grupami i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki. Brak otwartości w środowisku szkolnym prowadzi do: redukcji kreatywności młodych ludzi, tłumienia indywidualności, buduje atmosferę zagrożenia, rodzi agresywne zachowania. Uczestnicy projektu rozwijać będą takie wartości jak: empatia, tolerancja, odpowiedzialność za siebie i innych.

Udział w projekcie pomoże także rozwijać inne umiejętności, które są istotne w dzisiejszym świecie: znajomość języka angielskiego i nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Spotkanie innej kultury i zrozumienie to nie jest do końca możliwe, bez możliwości komunikacji. Najlepszą metodą nauki języka obcego jest możliwość wykorzystania go w praktyce, w rzeczywistych sytuacjach i kontekstach. Projekt daje uczestnikom takie właśnie możliwości.