JOB SHADOWING W SZWECJI

Pod koniec kwietnia 2022 nauczyciele z naszej szkoły udali się do ErrapsSkola wAngelholm, żeby obserwować pracę tamtejszej szkoły. Każdego dnia uczestniczyli w lekcjach i zajęciach edukacyjnych, rozmawiali z nauczycielami i uczniami, mieli możliwość wymienić doświadczenia i zainspirować się.

Poniżej wrażenia naszych nauczycieli:

Janusz Iwański i Magdalena Żurawska:

Pobyt w Szwecji był bardzo cennym doświadczeniem. Najbardziej podobała nam się cisza, spokojna praca nauczycieli, bez gonitwy, nerwów i napięcia; uczniowie, którzy nie biegają, nie krzyczą, pracują w ciszy i spokojnie, nawet, kiedy nauczyciel wychodzi z sali w czasie lekcji, wykonują swoje zadania. Każdy uczeń ma swój laptop/tablet, a na lekcjach wykorzystywane są tradycyjne i nowoczesne metody pracy. Na lekcjach Science uczniowie pracują metodą projektów, które są oceniane od najniższej do najwyższej oceny, zakończone dyskusją, grupa uczniów przygotowująca prezentację odpowiada na pytania innych uczniów, tematyka jest nowoczesna, ale zgodna z podstawą programową. Poziom prezentacji jest bardzo wysoki, uczniowie są dobrze do tego przygotowani. Świetnym pomysłem jest poruszanie się po szkole bez butów, w skarpetkach. Pokój nauczycielski, który jest prawdziwym pokojem relaksu i regeneracji. Obiady w stołówce dostępne dla wszystkich uczniów i nauczycieli bez dodatkowych opłat. Bardzo duży szacunek dla zawodu nauczyciela i duża samodzielność uczniów.

Karolina Rogalska:

Job shadowing w ErrapsSkola, Angelholm (Szwecja) to zdecydowanie jedno z moich najlepszych doświadczeń zawodowych. Specyfika tego wyjazdu pozwoliła mi na bezpośrednią obserwację codziennego życia placówki goszczącej, a rozmowy z jej pracownikami i uczniami znacznie poszerzyły moją wiedzę na temat szwedzkiej edukacji.

Wszechobecny spokój i cisza panujące w tej szkole były pierwszymi rzeczami, które rzuciły mi się w oczy. Następnie samodzielność nawet tych najmłodszych uczniów, i ich możliwość wyboru czy to kolejności wykonywanych zadań, czy też posiłku na stołówce. Każdy zna swoje miejsce, swoje obowiązki. Wspaniale było obserwować uczniów podczas różnych zajęć, a ich wysoki poziom zaawansowania języka angielskiego mile zaskakiwał.

Marta Zając:

Wizyta w ErrarpsSkola w Ängelholm była dla mnie bardzo ciekawym i ubogacającym doświadczeniem. Począwszy od serdeczności i gościnności przyjmujących nas szwedzkich nauczycieli, poprzez piękno samego kraju, na poziomie i stylu pracy szwedzkiej szkoły skończywszy, Szwecja okazała się być miejscem niemal idealnym.

Szwedzcy nauczyciele wykazali się sprawną organizacją naszej wizyty, a uczniowie zaprezentowali wysoki poziom językowy, a także, co chyba bardziej istotne, wysoki poziom kultury i zachowania w szkole, który zainspirował mnie do wprowadzania zmian w swoim warsztacie pracy. Wizyta wniosła wiele pod względem merytorycznym, a także od strony kulturowej oraz w kontekście współpracy z zagranicznymi partnerami szkoły.

Karolina Łukowiec:

Wyjazd był dla mnie niezwykłą okazją, aby poznać system edukacji Szwecji, który tak bardzo różni się od naszego. Podczas tego pobytu miałam możliwość nie tylko doskonalić umiejętności językowe, ale również wzbogacić swoje doświadczenie oraz warsztat pracy o nowe metody z zakresu komunikacji, współpracy, kreatywności i krytycznego myślenia. W szkole spotkaliśmy się z ciepłym przyjęciem, życzliwością i gościnnością zarówno ze strony nauczycieli jak i uczniów. Wspólne rozmowy, spędzony czas i wymiana doświadczeń są niewątpliwie wielkim atutem tego wyjazdu. Ponadto Szwecja, a przede wszystkim urokliwe miasteczko Ängelholm, w którym przebywaliśmy, zachwyciły mnie spokojem, niesamowitymi widokami oraz piękną architekturą.

Kamila Deręgowska:

Wyjazd był bardzo udany i bogaty w doświadczenia. Dziękuję za umożliwienie mi tego, że mogłam wzbogacić swoją wiedzą o nowe techniki prowadzenia zajęć. Owocna lekcja języka niemieckiego oraz angielskiego zmusiły mnie do refleksji nad tym, jak nauczać, by uczniowie nasi potrafili komunikować się w języku obcym. Atmosfera na lekcjach oraz relacja uczeń-nauczyciel jest też godna podziwu. Z zapałem wróciłam do swojej pracy i z większą motywacją, by osiągnąć cel jako nauczyciel:)

Anna Ewertowska:

Mobilność w Szwecji utwierdziła mnie w przekonaniu, że umiejętność kreatywnego oraz krytycznego myślenia jest niezbędnym czynnikiem warunkującym rzetelność pracy nauczyciela. Zmieniające się realia otaczającego nas świata w XXI wieku zdecydowanie wymagają od nas tego typu kompetencji. Nauczyciel kreatywny oraz krytyczny wobec siebie, będzie potrafił komunikować się i współpracować z innymi. Taki nauczyciel będzie również w stanie przekazać owe umiejętności swoim uczniom.

Narodowa Agencja programu Erasmus+ opublikowała wyniki konkursu wniosków w Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna. Wniosek, którego autorką i koordynatorką jest Pani Monika Stawska, został zatwierdzony do realizacji.

Dzięki projektowi „4Cs – umiejętności XXI wieku w codziennym nauczaniu” grupa nauczycieli naszej szkoły będzie mogła podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności, szkoląc się za granicą (w Hiszpanii i Irlandii), obserwując pracę nauczycieli zagranicznych szkół (Hiszpania i Szwecja) i realizując zadania projektowe w kraju.
W sumie zaplanowano 23 mobilności (11 szkoleń i 12 wyjazdów typu „job shadowing”).

Nasi nauczyciele będą rozwijać kompetencje i wiedzę w zakresie kreatywności, komunikacji, współpracy i krytycznego myślenia.

Job shadowing

W dniach 24 – 27 stycznia 2022 nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w „job shadowing” w IES Ramón y Cajal w Murcji, w Hiszpanii. Szkoła, do której udali się nasi nauczyciele jest znana z pracy metodą Project Based Learning, a także jest pionierem programu „Mediation programme”. Czas spędzony w Murcji był wypełniony uczeniem się od hiszpańskich nauczycieli, wymianą doświadczeń, inspiracji i rozwijania kompetencji językowych.
Mobilność została zrealizowana w ramach projektu „4Cs – umiejętności XXI wieku w codziennym nauczaniu” (program Erasmus+ KA1)
Wrażenia nauczycieli z wyjazdu:

 

Agnieszka Trojan:
Wyjazd na job shadowing do hiszpańskiej Murcji był dla mnie cennym, wzbogacającym doświadczeniem. Poznałam nie tylko sposób i organizację pracy w szkole średniej IES Ramon y Cajal – głównie PBL, czyli metodę projektową oraz tzw. mediacje – ale także dowiedziałam się, jak funkcjonuje hiszpański system edukacji, jakie są jego zalety i  słabe strony oraz mogłam porównać go z naszym polskim.
Ponadto – dzięki wielkiej życzliwości hiszpańskich nauczycieli – mieliśmy okazję odwiedzić kilka urokliwych miejsc w tej części kraju np. Kartagenę ze starożytnym amfiteatrem czy dawne miejsce zamieszkiwania eremitów w górach. Nie zabrakło też polskich śladów w samej Murcji, ponieważ okazało się, że w jednym z tamtejszych hoteli zatrzymała się niegdyś nasza noblistka Maria Skłodowska – Curie. Podsumowując, podczas wyjazdu można było zaobserwować w szkole, jak i samemu rozwinąć kompetencje takie jak: współpraca, kreatywność, komunikacja oraz krytyczne myślenie. No i jeszcze: międzykulturowa atmosfera, lokalna kuchnia, ujmujące krajobrazy, miejscowe muzea i galerie, śródziemnomorska roślinność oraz piękna architektura pozostaną w moim sercu ♥ na zawsze.

 

Anita Rybińska:
Czas spędzony w Murcji był bardzo owocny. Bardzo podobało mi się nauczanie metoda PBL. Zainteresowałam się tą metodą przede wszystkim  dlatego że nauczyciel jest tylko osoba wspomagająca ucznia w jego pracy. Uczniowie uczą się samodzielnie korzystając z różnych dostępnych źródeł. Pomyślę nad wprowadzeniem takiej innowacji w naszej szkole. Poza tym występuje tu integracja między przedmiotowa co pozwoli zauważyć uczniom że treści nauczane na jednym przedmiocie są użyteczne też dla innych

 

Tomasz Sojka:
Wyjazd do Murcji był świetną okazją aby poznać system edukacji Hiszpanii w szczególności pracę metodą Project Based Learning. Wymiana doświadczeń z kolegami rozbudziła naszą kreatywność oraz dała inspiracje do własnych działań i zmian w metodyce naszej pracy. Oprócz pracy dydaktycznej miliśmy możliwość poznać kulturę tego kraju, w szczególności kuchnię. Wykorzystanie języka angielskiego w praktyce pozwoliło na podniesienie kompetencji również w tym zakresie.

 

Monika Stawska:
Czas spędzony w IES Ramón y Cajal był dla mnie przede wszystkim inspiracją do dalszego rozwoju: zobaczyłam pracę interdyscyplinarną metodą PBL „od kuchni”, a także po raz kolejny przekonałam się o wartości współpracy w różnych wymiarach: między uczniami, uczniami a nauczycielami, między nauczycielami oraz nauczycielami a dyrekcją. Życzliwość i otwartość, z jaką zostaliśmy przyjęci, urzekła mnie i mam nadzieję, że stanie się pierwszym krokiem w kolejnej współpracy.
Zawodowo, to był świetny i rozwijający czas. Prywatnie, równie dobry: wzrosła moja motywacja do dalszej nauki języka hiszpańskiego. Przypuszczam też, że doświadczyłam tego, co osoby, którym pomagam w rozwoju komunikacji w języku angielskim – radości i uśmiechu w próbach wyrażenia tego, co naprawdę chcę przekazać.