Nowości 2012/2013 PROJEKT „SANTA MARIA SPACESHIP” W RAMACH PROGRAMU COMENIUS

 

Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach realizuje projekt „Santa Maria Spaceship” w ramach programu Comenius. We wrześniu 2011r. uczniowie, pod opieką czwórki nauczycieli, byli na wizycie roboczej w Szwecji, po czym przez cały rok szkolny przygotowywali się do kolejnego etapu projektu.

Jednym z elementów przygotowania było nakręcenie filmiku o ważnych miejscach gminy Obrowo i Torunia, a także spotkanie z przedstawicielami władz Gminy Obrowo (z panem Wójtem, Andrzejem Wieczyńskim), powiatu toruńskiego (z panem Starostą, Mirosławem Graczykiem), Miasta Torunia (z panem Prezydentem, Michałem Zaleskim) oraz województwa kujawsko-pomorskiego (z panem Wicemarszałkiem, Michałem Korolko).

Od 18.05 do 27.05.2012 trwał wyjazd do Chorwacji, w czasie którego uczniowie z Chorwacji, Szwecji i Polski, pod opieką nauczycieli, spotkali się w Podgorze, aby wspólnie dyskutować na tematy związane z organizacją życia na wymyślonym statku kosmicznym. Tym razem cztery zagadnienia to: prawo i porządek, ekonomia, religia i wartości oraz czas wolny. Uczniowie z każdego z państw partnerskich pracowali pod kierunkiem nauczycieli w swoich szkołach, omawiając wyżej wymienione tematy. Nasi uczniowie solidnie przygotowywali się od paŸdziernika 2011, co przyczyniło się do ich większej pewności w negocjacjach.

Po przyjeździe do Chorwacji uczniowie mieli szansę dwukrotnie spotkać się ze swoimi kolegami z krajów partnerskich na obiadach w domach gospodarzy, co pozwoliło im rozwinąć swoje zdolności komunikacyjne bez pomocy i nadzoru nauczycieli. W tym samym czasie nauczyciele (z Zespołu Szkół w Dobrzejewicach: dyrektor szkoły Janusz Iwański, koordynator projektu Aneta Dibrzyńska oraz angliści Monika Stawska i Grzegorz Szulc) mieli możliwość wymiany doświadczeń i opinii na tematy związane z projektem oraz szeroko pojętą edukacją.
W trakcie wizyty uczniowie mieli szansę lepiej poznać kulturę i zwyczaje, przede wszystkim Chorwatów, ale również Szwedów. Poza tym, uczyli się współpracy w grupach narodowych oraz międzynarodowych. Kolejnym ważnym elementem było rozwinięcie wiedzy i świadomości uczniów na temat różnych zagadnień dyskutowanych w czasie wizyty. Nadrzędnym celem, realizowanym przez uczniów, było rozwinięcie sprawności językowej, komunikacji w języku angielskim. Nasi uczniowie, jak przyznali podczas wizyty oraz po jej zakończeniu, przekonali się, że warto uczyć się tego języka, aby swobodnie komunikować się z osobami z innych krajów.

W nowym roku szkolnym przygotowujemy się do kolejnych negocjacji. Tym razem odbędą się one w naszej Szkole w Dobrzejewicach. Będziemy gospodarzami ostatniego spotkania roboczego i w związku z tym uczniowie i nauczyciele z Chorwacji i Szwecji będą gościć u nas.

Uczestnicy projektu Santa Maria Spaceship z wizytą w Toruniu

 

SPACESHIP SANTA MARIA WRAZ Z UCZNIAMI I NAUCZYCIELAMI Z GIMNAZJUM
W DOBRZEJEWICACH W ANGELHOLM W SZWECJI W RAMACH PROGRAMU COMENIUS”

 

Pod koniec września grupa 16 uczniów z Gimnazjum nr 2 w Dobrzejewicach wyjechała do Szwecji w ramach programu Comenius. Uczniom towarzyszyli opiekunowie: dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzejewicach Janusz Iwański, koordynator szkolny programu Aneta Dobrzyńska, Magda Motyka- pedagog szkolny i opiekun muzyczny zespołu gitarowego „Alfa” oraz Grzegorz Szulc – nauczyciel języka angielskiego . Nadrzędnym celem projektu „Santa Maria Spaceship” w ramach Comeniusa jest rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz poszerzanie wiedzy na temat przyszłości ludzkości. Poprzez budowanie wymyślonego statku kosmicznego „Santa Maria” uczniowie mają za zadanie przedyskutować wraz z innymi uczestnikami projektu ze Szwecji oraz Chorwacji zagadnienia dotyczące egzystencji ludzkiej na pokładzie statku kosmicznego „Santa Maria”, na którym mieliby przez 500 lat przebywać przedstawiciele rasy ludzkiej. Statek kosmiczny ma wyruszyć w kosmos w roku 2052, a uczniowie z Polski, Szwecji i Chorwacji mają za zadanie uzgodnić wiele najistotniejszych kwestii związanych z przetrwaniem gatunku ludzkiego ; należy zaprojektować źródła żywności , tlenu , paliwa , a także sposób porozumiewania się grupy międzynarodowej i sprawowania władzy , ciągłości gatunku , współpracy i współdziałania . Przygotowywanie się do wyimaginowanej podróży służy rozwojowi tożsamości narodowej i europejskiej. Podczas pobytu w Szwecji w trakcie tak zwanych negocjacji uczestnicy projektu omawiali ważne sprawy związane z załogą, ekologią, językiem oraz sposobem rządzenia .

Po przybyciu do szwedzkiego Angelholm i całodziennej podróży zostaliśmy zakwaterowani w ośrodku Lingvallen, w którym mieliśmy pozostać przez następne 2 dni. Drugi dzień pobytu rozpoczęliśmy od spaceru po urokliwej okolicy ośrodka. Następnie spotkaliśmy się z nauczycielami i uczniami ze Szwecji i Chorwacji, po czym udaliśmy się w podróż po Angelholm i okolicach , gdzie mieliśmy okazję zobaczyć m.in. miejscowość turystyczną, starą osadę rybacką oraz protestancki kościół, w którym spotkaliśmy się z panią pastor. Kolejnego dnia pojechaliśmy do robiącego wrażenie swoją wielkością oraz cenami centrum handlowego. Po południu opuściliśmy Lingvallen. Uczniowie zostali zabrani przez szwedzkie rodziny na kolację, zaś nauczyciele pojechali na przyjęcie integracyjne w ośrodku Tossjo zorganizowane przez nauczycieli ze szkoły Kungsgardskolan w Angelholm. Po kilku godzinach spędzonych w bardzo miłej atmosferze przyjęcie zakończyło się. Do ośrodka przyjechali nasi uczniowie, również pełni dobrych wrażeń. W poniedziałek, który był czwartym dniem pobytu, pojechaliśmy do szkoły Kungsgardskolan, gdzie mieliśmy okazję zwiedzić całą placówkę, mogliśmy zazdrosnym okiem popatrzeć na wyposażenie pracowni dydaktycznych . Następnie uczestniczyliśmy w E-Day, gdzie zaprezentowaliśmy naszą szkołę, region oraz Polskę. Uczniowie z wszystkich 3 krajów chodzili między prezentacjami Polaków i Chorwatów i brali udział w konkursach oraz słuchali piosenek i oglądali filmy. Nasza prezentacja była naprawdę atrakcyjna i mogła się podobać. Po zakończeniu prezentacji poprosiliśmy wszystkich, by poczęstowali się toruńskimi piernikami (które rozeszły się błyskawicznie !). Po zakończeniu obchodów E-Day pojechaliśmy do Tossjo, gdzie przyjechali także uczniowie i nauczyciele ze Szwecji i Chorwacji. Po posiłku uczestnicy projektu wspólnie bawili się i brali udział w grach sportowych. Dzień ten zakończył się wspólnym ogniskiem, przy którym mogliśmy się wykazać umiejętnościami gry na gitarze i naszymi biesiadnymi piosenkami pod kierunkiem p.Magdy. Wtorek, piąty dzień pobytu, był dniem negocjacji na tematy związane ze statkiem „Santa Maria”. Przedstawiciele każdego z krajów prezentowali swoje pomysły na rozwiązanie kilku ważnych kwestii dotyczących przeżycia ludności na statku kosmicznym. Nasi uczniowie pod względem językowym wypadli nieźle, nie ustrzegli się błędów, ale nie bali się mówić, pytać i bronić swoich racji. Warto wspomnieć, że wiele naszych argumentów zostało przyjętych i zaakceptowanych przez zespoły ze Szwecji i Chorwacji. Po zakończeniu negocjacji udaliśmy się z powrotem do Tossjo. Ostatniego dnia, w środę ponownie pojechaliśmy (już z bagażami) do szkoły Kungsgardskolan, gdzie obserwowaliśmy i uczestniczyliśmy w różnych zajęciach szkolnych, uczestniczyli w zajęciach praktycznych z zakresu techniki gotowania , plastycznych , muzycznych , informatycznych oraz sportowych , a nauczyciele obserwowali lekcje z fizyki , chemii , j.angielskiego oraz muzyki . Potem nastąpiło spotkanie pożegnalne, podsumowujące pobyt uczniów i nauczycieli z Polski i Chorwacji w szwedzkim Angelholm , wspólnie dokonaliśmy oceny rezultatów projektu „Santa Maria” w czasie pobytu w Szwecji.
Po opuszczeniu Angelholm udaliśmy się ze Szwecji do stolicy Danii Kopenhagi, gdzie zwiedzaliśmy centrum miasta oraz kupiliśmy drobne pamiątki za wymienione w kantorze złotówki na korony duńskie (było to też dla nas miłe zaskoczenie , że mogliśmy polską walutę wymienić w obcym kraju , a nawet płacić polską kartą bankomatową!). Trzeba przyznać, że Kopenhaga robi kolosalne wrażenie pod względem swojego zróżnicowania, jeśli chodzi o ludność w nim przebywającą , a także potężną ilość rowerów na placach i ulicach samego centrum stolicy. Następnie wróciliśmy do szwedzkiego Malmo, skąd udaliśmy się w podróż powrotną do Polski. Lot samolotem Airbus 320 na wysokości 11000 m z Gdańska do Malmo i z Malmo do Gdańska też był dla całej naszej grupy wielkim przeżyciem .

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele bardzo żałowali, że wyjazd trwał tak krótko i z całą pewnością można stwierdzić, że bardzo się podobał. Obecnie pracujemy nad kolejną częścią projektu w naszych szkołach. Do kolejnego wyjazdu w maju 2012r , tym razem do Podgory w Chorwacji przygotowujemy kolejną grupę uczniów klas I i II . Biorąc pod uwagę zaangażowanie uczestników w realizację projektu, które zaprezentowali w Szwecji, mamy nadzieję, że dalsza część pracy nad „Santa Maria Spaceship” również przyniesie nam przygodę intelektualną i rozwój językowy, a przy okazji dużo dobrej zabawy. Wszyscy uczestnicy wyjazdu do Szwecji podkreślali , że warto uczyć się języków , by można było podróżować , a w przyszłości uczyć się i pracować za granicą , ale mieszkać w naszym kraju.

 

Arykuł w „NOWOŚCIACH”

Statkiem kosmicznym do Szwecji

Sukces w Dobrzejewicach – po trzech latach starań uczniowie nawiązali międzynarodową współpracę.

„Statek kosmiczny Santa Maria” to tytuł projektu, który gimnazjaliści z Dobrzejewic realizować będą wspólnie z kolegami ze Szwecji oraz Chorwacji. Prace zaczynają jeszcze we wrześniu.

Młodzież już przygotowuje się do wyjazdu do Szwecji /fot.: nadesłane

– Długo staraliśmy się o nawiązanie tej współpracy. Pisaliśmy wnioski, kontaktowaliśmy się z partnerami z zagranicy. W końcu, po trzech latach udało się – cieszy się Janusz Iwański, dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzejewicach. – Na realizację naszych założeń dostaliśmy 20 tys. euro na lata 2011-2013.

Współpraca młodzieży z Dobrzejewic z ich rówieśnikami ze Szwecji oraz Chorwacji odbywa się w ramach programu Comenius. Głównym zamierzeniem projektu jest debata nad wyposażeniem statku kosmicznego Santa Maria, który w roku 2052 wraz z 500- osobową załogą wyruszy w kosmos, by przez następne pół tysiąca lat szukać nowego lądu i zacząć inną cywilizację. Przed mieszkańcami całkowicie odizolowanego od ówczesnego świata statku pojawiać się będzie wiele problemów natury naukowej i etycznej do rozwiązania.

Z dydaktycznego punktu widzenia, celem projektu jest przekazanie uczniom wiedzy na temat ważnych dylematów przyszłego świata. Statek Santa Maria jest odniesieniem do naszego świata, a poprzez pracę uczniów nad jego wyposażeniem będzie możliwe ukazanie takich problemów i dylematów jakie rzeczywiście ludzkość może spotkać za 40 czy 50 lat. Innym ważnym elementem projektu jest rozwijanie u uczniów tożsamości narodowej i europejskiej poprzez wymianę kulturową oraz rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w praktyce.

Pełną parą projekt „Statek kosmiczny Santa Maria” rusza już we wrześniu. 16-osobowa grupa młodzieży z Dobrzejewic wyjeżdża do Szwecji. Tam spotkają się również z kolegami z Chorwacji. W maju przyszłego roku Polacy i Szwedzi pojawią się w Chorwacji. Natomiast wiosną 2013 roku zagraniczni goście przyjadą z rewizytą do Dobrzejewic. Projekt zakończy się publikacją specjalnej broszury oraz pakietu informacji na stronach internetowych szkół. Przygotowane zostaną również filmy i komiksy dotyczące statku Santa Maria. Zaplanowano też okolicznościowe plakaty, wystawy oraz kalendarz tematyczny.

„Sprawozdanie z pobytu w Szwecji”

W dniach 23.09-28.09.2011 grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką Dyrektora ZS w Dobrzejewicach – Pana Janusza Iwańskiego, koordynatora projektu – Anety Dobrzyńskiej, nauczyciela j.angielskiego – Grzegorza Szulca oraz pedagoga i opiekuna szkolnego koła gitarowego – Magdaleny Motyki przebywała w Ängelholm (Szwecja), realizując zadania projektu „Santa Maria Spaceship”, w którym biorą udział uczniowie Gimnazjum nr 2 w Dobrzejewicach, SP w Podgorze (Chorwacja) oraz Kungsgardskolan w Ängelholm.

Uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić Ängelholm i okolice, spędzić wesoło czas podczas spotkania integracyjnego, ale przede wszystkim brali udział w negocjacjach dotyczących 4 ujętych w projekcie tematów:
1) Rząd (Government)
2) Ekologia (Ecology)
3) Język (Language)
4) Załoga statku (Crew)

Wizyta uczniów z Polski i Chorwacji odbiła się echem w lokalnych mediach. Poniżej linki dla tych, którzy chcą posłuchać audycji radiowej (oczywiście w języku szwedzkim, ale jeśli przejdziecie do 8.45 min. możecie posłuchać wywiadu z naszymi chorwackimi kolegami). W prasie pojawił się artykuł ze zdjęciem wesołej polskiej ekipy.

Informacje o projekcie współpracy międzynarodowej szkół : Gimnazjum w Dobrzejewicach , Szkoły Kungsgardskolan w Angelholm w Szwecji i Szkoły Primary School w Podgora w Chorwacji

I. Tytuł projektu : „Spaceship Santa Maria – Statek Kosmiczny Santa Maria”

II. Kwota dotacji z 20 000euro – czas realizacji 2011-2013

III. Cele programu Comenius.

– debata nad przyszłością ludzkości;
– uczenie się języka obcego w praktyce;
– interdyscyplinarność w nauczaniu;
– rozwijanie u uczniów kreatywnego myślenia oraz samodzielności;
– stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej;
– wymiana kulturowa młodzieży.

IV. Tematyka programu Comenius

Głównym zamierzeniem naszego projektu będzie włączenie młodzieży do debaty nad wyposażeniem statku kosmicznego Santa Maria, który w roku 2052 wraz z 500 osobową załogą wyruszy w kosmos, by przez następne 500 lat szukać nowego lądu i zacząć inna cywilizację. Przed mieszkańcami całkowicie odizolowanego od ówczesnego świata statku pojawiać się będzie wiele problemów natury naukowej i etycznej do rozwiązania. Z dydaktycznego punktu widzenia, celem naszego projektu będzie przekazanie uczniom wiedzy na temat ważnych dylematów przyszłego świata. Statek Santa Maria jest odniesieniem do naszego świata, a poprzez pracę uczniów nad jego wyposażeniem będzie możliwe ukazanie takich problemów i dylematów jakie rzeczywiście ludzkość może spotkać za 40 czy 50 lat. Innym ważnym celem naszego projektu będzie rozwijanie u uczniów tożsamości narodowej i europejskiej poprzez wymianę kulturową oraz rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w praktyce.

Wyróżniliśmy dziewiętnaście zagadnień do pracy z uczniami. Zagadnienia te ze względu na swoją różnorodność mogą być realizowane prawie na wszystkich zajęciach edukacyjnych. Tematyka i cele naszego projektu są zgodne z programami nauczania w naszych placówkach.

Uczniowie w trakcie dwuletniej realizacji projektu będą stawiali czoła różnym problemom oraz starali się znaleźć najlepsze z możliwych rozwiązań. Pierwszym problemem poddanym dyskusji będzie wybranie Załogi statku – jakiej narodowości, rasy, płci, w jakim wieku, jakie zawody itp. Następnie uczniowie będą musieli zastanowić się nad dylematami związanymi z energią, ekonomia i prawem.

Problem Ekologii i natury może być przedyskutowany na lekcjach biologii. Będzie dotyczył wymagań do funkcjonowania środowiska naturalnego, procesu fotosyntezy i spalania, łańcuchów, ważności wody dla życia, a następnie łańcucha pokarmowego, przepływu energii i recyklingu.

Problem Reprodukcji może być częściowo omówiony na biologii, geografii i religii. Celem będzie sprowokowanie młodzieży do dyskusji oraz użycia odpowiedniej argumentacji z punktu widzenia naukowego i etycznego.

Na fizyce uczniowie postarają się rozwiązać problem dotyczący Energii. Uczniowie zdecydują jakie i ile zasobów energetycznych będzie potrzebnych na czas podróży statkiem.

Na technice, fizyce i biologii uczniowie zapoznają się z nowymi technologiami. Spróbują również przewidzieć i ocenić przydatność nowoczesnych technologii w przyszłości takich jak Robotyka i Inżynieria Genetyczna.

Uczniowie szkół w Chorwacji, Polsce i Szwecji spróbują zmierzyć się z problemem linguistycznym: jakim językiem będzie posługiwać się załoga statku. Celem tego problemu będzie zrozumienie przez młodzież ważności mówienia różnymi językami. Temat ten może być realizowany na językach obcych: angielski, niemiecki. Rozwiązanie problemów Religii i wartości obowiązujących w przyszłym, świecie odbędzie się na przedmiocie religia. Celem będzie upewnienie się czy uczniowie rozumieją istotę odmienności religijnej i jej wpływu na egzystencję całej ludzkości.

Na wiedzy o społeczeństwie uczniowie spotkają się z trzema problemami takimi jak Rząd, Prawo, Edukacja. Zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami demokracji, rozwiną swoją wiedzę na temat praw i obowiązków człowieka w demokratycznym społeczeństwie. Zorientują się także w jaki sposób działa system prawny i edukacyjny.

Problem Ekonomii może być poruszony na lekcjach matematyki. Uczniowie zapoznają się z systemem finansowym w dobrze prosperującym kraju i spróbują na jego podstawie stworzyć ten dla ludzkości w przyszłości.

Na zajęciach z plastyki i muzyki uczniowie zastanowią się nad Modą i Muzyką przyszłego świata. Spróbują wykreować stroje, zastanowią się nad rodzajami tekstyliów. Skomponują utwór będący nowym gatunkiem muzycznym. W domu lub na technice spróbują wymyśleć Potrawę , która odpowiadałaby potrzebom załogi statku. Zastanowią się także nad sposobami spędzania Wolnego czasu, np. na lekcjach z wychowawcą.

Podczas zajęć z wychowania fizycznego uczniowie popracują nad Nowymi dyscyplinami sportowymi. Celem tego przedsięwzięcia będzie uświadomienie ważności sprawności fizycznej w życiu człowieka.

Ostatecznie uczniowie zastanowią się nad Relacjami międzyludzkimi na pokładzie statku: przed jakimi dylematami będą stali jego młodzi mieszkańcy. Temat ten można poruszyć na zajęciach z języka ojczystego i zrealizować w postaci odegrania ról w formie mini filmów.

Na koniec można by pokusić się o pytanie dotyczące Przyszłości mieszkańców statku. Czy Santa Maria śladem swojej poprzedniczki z roku 1492 odkryje Nowy Ląd?

V. Efekty końcowe współpracy.

– inf. na szkolnej stronie
– broszura inf. o projekcie oraz prezentacje Power Point
– filmy i komiksy
– plakaty i wystawy oraz kalendarz tematyczny
– pokaz mody
– E-Day – Dzień Międzynarodowy

VI. Harmonogram wyjazdów.

WRZESIEŃ 2011 – SZWECJA – wyjazd młodzieży z Polski (16 uczniów i 4 n-li Gimnazjum w Dobrzejewicach ) i Chorwacji do Szwecji.

MAJ 2013 – POLSKA – wyjazd młodzieży z Chorwacji i Szwecji do Polski (do Dobrzejewic )

MAJ 2012 – CHORWACJA – wyjazd młodzieży z Polski – z Gimnazjum w Dobrzejewicach (20 osób) i Szwecji do Chorwacji

 

 

Działania przygotowawcze do programu Comenius 2010 – 2012

I. Powołanie zespołu aktywnych nauczycieli w szkołach w Dobrzejewicach, Podgorze i Angelholm. Wybranie osób koordynujących: Anna Ewertowska, Aneta Dobrzyńska

II. Omówienie tematyki oraz celów programu przez poszczególne szkoły. W naszej szkole spotkanie miało miejsce 17.09.2009r.

III. Wizyta przygotowawcza w Angelholm; 28.09. – 2.10.2009r. Gospodarzem wizyty był pan Christian Rydberg – nauczyciel chemii. Podczas wizyty oprócz Anny Ewertowskiej, obecna była pani Anita Lasic z Chorwacji – nauczycielka j. angielskiego. W programie wizyty miało miejsce poznanie szwedzkiego systemu edukacji oraz zapoznanie się z pracą i organizacją szkoły Kungsgardskolan w Angelholm. Odbyły się spotkania z uczniami, nauczycielami i dyrektorem szkoły. Pani Ewertowska dokonała prezentacji multimedialnej naszego kraju, regionu i szkoły oraz wygłosiła prelekcję dotyczącą polskiego sytemu edukacyjnego. Ponadto, zorganizowano trzy spotkania mające na celu ustalenie tematyki oraz głównych aspektów pracy nad projektem Comenius. Ustalono wstępne daty wyjazdów młodzieży i nauczycieli, przydzielono zadania poszczególnym szkołom. Ustalone zostały również działania poprzedzające przystąpienie do projektu. Obie panie zarówno uczestniczyły, jak i prowadziły zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży w Szwecji.

IV. Działania poprzedzające realizację programu Comenius:
– wymiana listowa młodzieży w języku angielskim oraz za pomocą poczty elektronicznej Pen Pals – wrzesień 2009;
– przygotowanie plakatów o naszych krajach w języku angielskim i wysłanie ich w formie przesyłki Posters – marzec 2010;
– przygotowanie quizów o naszych krajach w formie cyfrowej Quiz – marzec 2010
– przygotowanie filmu dokumentalnego o życiu naszej szkoły School documentary – kwiecień 2010;
– przygotowanie krótkiego filmu o tradycyjnej potrawie w Polsce Cook-a-long movie – kwiecień 2010;
– zorganizowanie festiwalu interkulturowego o krajach partnerujących E -Day – maj 2010.

V. Wnioski do pracy:
– zastanowić się nad liczbą uczniów i nauczycieli przewidzianych na wyjazdy oraz sposobem selekcji;
– kupić kamerę cyfrową;
– powołać osobę – eksperta odpowiedzialną za kamerę i produkcję filmów;
– umieścić informacje na temat projektu w linku współpraca z zagranicą na stronie internetowej szkoły;
– zorientować się co do możliwości tanich lub darmowych noclegów dla odwiedzających z Chorwacji i Szwecji;
– powiadomić Wójta i zapoznać się z procedurami formalno-organizacyjnymi;
– zapromować działania w środowisku lokalnym;

Spotkanie nauczycieli w ramach przygotowania wniosku aplikacyjnego do programu

COMENIUS 2010

17 września 2009

Uczestnicy spotkania:
Anna Ewertowska, Aneta Dobrzyńska, Anita Rybińska, Agnieszka Trojan, Katarzyna Madej-Borysiak, Kamila Młodziankiewicz, Tomasz Sojka, Wojciech świderek , Magdalena Iwańska
Nasi partnerzy:
– Kungsgardsskolan, Angelholm, Sweden (Christian Rydberg)
– Don Mihovila Pavlinovica Primary School, Podgora, Croatia (Anita Lasic)

Portal internetowy Fronter (wymiana informacji, służy do naszego komunikowania się)www.fronter.com/engelholm

STRUKTURA Programu Comenius

– Partnerskie Projekty Szkół (Wielostronne i Dwustronne)
– Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej (kursy dla nauczycieli) Mobilność = wyjazd 1 osoby zagranicę

INFORMACJE dostępne na stronie www.comenius.org.pl oraz na naszym portalu Fronter

ZANIM WYPEŁNIMY WNIOSEK

1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów i nauczycieli (zebrać kilku nauczycieli i ustalić, że wspólnie pracują + dyrektor = POMYSŁY)
2. Znalezienie partnerów (portale internetowe, forum Comeniusa, www.partbase.programkontoret.se,www.comenius.eun.orgwww.etwinning.net,
3. Ustalenie obszaru wspólnych zainteresowań.
4. Wizyta przygotowawcza.
5. Wypełnianie wniosku.

WNIOSEK APLIKACYJNY
– przed wypełnieniem wniosku należy się zapoznać z informacjami ogólnymi (jak wypełnić wniosek)
1. Część administracyjna
2. Dane koordynatora
3. Część merytoryczna (streszczenie lepiej zrobić na końcu bo można wtedy sprawdzić czy opis projektu jest zgodny z celami i czy uwzględnia środowisko).

CELE: opisane w sposób operacyjny, szczegółowy i konkretny.

HARMONOGRAM i podział ZADAŃ (co będzie realizowane na jakim przedmiocie).

ZASADY: współpracy, wynotowanie środków, ustalenie całego systemu.

EUROPEJSKA WARTOSĆ DODANA: (czego nie byłoby w szkole, gdyby nie było projektu).

EWALUACJA : (narzędzia, kto się tym zajmie, kiedy i kto przeprowadzi analizę).

SELEKCJA UCZNIÓW (sposób selekcjonowania).

INSTYTUCJE muszą być uwzględnione.

UPOWSZECHNIENIE i WYKORZYSTYWANIE REZULTATÓW

zaznaczyć, które rzeczy robimy razem, a które osobno 4. Zaplanowanie terminów wyjazdów i ustalenie kosztów.
5. Sporządzenie opisu projektu w języku roboczym.
6. Przesłanie opisu do wszystkich członków grupy.
7. Projekt powinien wpływać na 4 obszary pracy szkoły:
– ORGANIZACYJNA – cele jasne i mierzalne, planowe, systematyczne działania, wiąże zadania z programem szkoły i wychowawczym, wprowadza interdyscyplinarność.
– WPŁYW NA SZKOŁĘ – wzbogaca ofertę edukacyjną, promuje naukę języków obcych, wprowadza zmiany w zarządzaniu szkoły.
-WPŁYW NA UCZNIÓW – rozwija, mobilizuje do pokonywania słabości, motywuje, zmienia postawę uczniów, świadomość interkulturowa, postawa obywatelska.
– WPŁYW NA NAUCZYCIELI – kreatywność, metody, techniki, umiejętność komunikacji.
– projekt powinien również wpływać na współpracę szkoły ze środowiskiem (od rodziców po Gminę)
8. Produkty końcowe. Rezultat pracy uczniów i nauczycieli ma być wartościowy, ma czemuś służyć, warto je powielać, rozwijać, nabywanie przydatnych umiejętności, rozwijanie tolerancji. Produkty mają być dostępne dla wszystkich, nie tylko w szkole. Produktem końcowym mogą być:
– publikacje papierowe (ksiązki kucharskie, mini słownik, przewodniki turystyczne, zbiory wierszy, opowiadań, bajek, legend, scenariusze lekcji oraz spotkań (w tym również dla rodziców), scenariusze imprez szkolnych, opis gier i zabaw, metod nauczania); – prace plastyczne;
– gabloty informacyjne;
– film;
– prezentacja multimedialna;
– ozdoby świąteczne;
– wystawa o samym programie (lekcje otwarte dla studentów i kuratorium);
– folder o tańcach, grach i zabawach;
– źródła multimedialne;
– kalendarz z rysunkami;
– wizyta gości;
– Gala Comeniusa: Europejskie Oskary ( za rzeczy robione w trakcie projektu);
– strony WWW;
– video konferencje;
9.Wysłanie przygotowanego wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (każda Agencja Narodowa ma swoje wytyczne, a ocena merytoryczna dokonywana jest w państwie KOORDYNUJACYM)
10. Podpisanie umowy z FRSE (Dyrektor za zgodą Wójta)
11. Realizacja projektu (2 lata)
12. Ewaluacja, podsumowanie, sprawozdanie z realizacji projektu. (Ewaluacja merytoryczna poparta dowodami – bilety, faktury, itp.)
13. Upowszechnianie rezultatów projektu (patrz punkt 8. produkty końcowe).