Apel „Poznajemy Hiszpanię”

W lutym uczniowie kl. I-III uczestniczyli w apelu „Poznajemy Hiszpanię”.

Pani Emilia Madajska przygotowała prezentację multimedialną, w której znalazły się film z tańcem flamenco, informacje, ciekawostki związane z kulturą hiszpańską.
Uczniowie poznawali nowe słowa i zwroty, a następnie mogli podziwiać taniec w wykonaniu swoich młodszych kolegów.
Pani Agnieszka Betkier zaprosiła uczniów do zabaw muzyczno-ruchowych. Przy dźwiękach „Cancion del Mariachi” dziewczynki zaprezentowały taniec z pięknymi wachlarzami, a chłopcy wzięli udział w bitwie na pomidory. Ochotnicy mogli spróbować swoich sił podczas walki z bykiem.
Na zakończenie ogłoszono konkurs plastyczny „Kolorowe wachlarze”.

Galeria

Programowanie z e-Twinning

Kolejnymi działaniami w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. był udział Izabelli Schaffer i Teresy Kruszewskiej w szkoleniu „Programowanie z e-Twinning”. Poznałyśmy możliwości programu oraz podjęłyśmy już współpracę z nauczycielami ze szkół w Europie. Da nam to możliwość uczestnictwa w międzynarodowych projektach edukacyjnych poprzez Internet.

 

Promujemy się na Wośp

Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogłyśmy zaprezentować swoje pamiątki, osiągnięcia z wyjazdów bardzo szerokiemu gronu- społeczności lokalnej z Dobrzejewic. Na tę okoliczność powstała ulotka informacyjna z naszych europejskich szkoleń.
W okresie od 1.09.2016 do 31.05.2018 Zespół Szkół w Dobrzejewicach bierze udział w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. W jego ramach nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach metodycznych i kursach językowych wHiszpanii, Anglii i na Malcie. Była to okazja do zapoznania się z najnowocześniejszymi metodami pracy z uczniem i wymiany doświadczeń z nauczycielami z różnych krajów UE.

Cele projektu:
– wzrost znajomości języków obcych w celu umożliwienia prowadzenia projektów edukacyjnych w ramach platformy eTwinning;
– rozwój umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli;
– wdrożenie nowych metod nauczania z wykorzystaniem nowych narzędzi w celu zwiększenia efektywności procesu dydaktycznego.

Dzięki wymianie doświadczeń z nauczycielami z całego świata, którzy pracują z uczniami na różnych etapach edukacji, mogłam porównać nasze metody i formy pracy, zweryfikować zasadność i trafność doboru własnych oraz zainspirować się praktycznymi pomysłami koleżanek i kolegów.- Marta Zając, nauczycielka języka angielskiego

Seminarium było dla mnie ogromną inspiracją, był to punkt zwrotny w moim podejściu do nauczania fonetyki, dzięki któremu zdobyłam umiejętności przekazywania wiedzy uczniom w nowy twórczy sposób. – Magdalena Nowak, nauczycielka języka angielskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Kwota dofinansowania: 123,887,06 zł

Promujemy się

Gazetka na korytarzu szkolnym to pierwszy efekt, a zarazem promocja z odbytych szkoleń. Gazetka cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i ich rodziców. Uczniowie oglądają, zadają pytania, a my możemy opowiedzieć i podzielić się wiedzą, którą zdobyłyśmy na kursach. Nasza cała społeczność szkolna docenia to, że ich nauczyciele systematycznie uczą się mi dokształcają. Dajemy dobry przykład naszym wychowankom.

Raport z kursu językowego w szkole językowej Kaplan w Oxfordzie
Danuta Szwed- Salejko, Elżbieta Affelt

W dniach 17.07.2016-23.07.2017 r. uczestniczyłyśmy w kursie językowym w Oxfordzie w Międzynarodowej Szkole Językowej Kaplan. Celem wyjazdu było opanowanie sprawności językowych w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację się w języku angielskim.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00. Były realizowane różnymi metodami: ćwiczeniową, prezentacji, wideo-konferencji, dyskusji, pracy w grupach. Udział w kursie umożliwił nam zapoznanie się z najnowocześniejszą technologią informacyjną używaną w procesie dydaktycznym. Wzbogaciłyśmy swój warsztat pracy także o nowe metody aktywizacji i motywacji ucznia.
Przed rozpoczęciem kursu wszyscy uczestnicy wypełnili szczegółową ankietę dotyczącą ich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i oczekiwań, tak więc szczegółowy program został dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników.
Praktyka językowa nie ograniczała się do murów szkolnych. Kurs obejmował nie tylko naukę w systemie klasowo- lekcyjnym, ale również wychodził poza mury szkoły i były to zajęcia w terenie, zwiedzanie miasta, wycieczki. Zakwaterowanie w miejscu organizacji kursu, dawały możliwość używania języka przez całą dobę.
Udział w kursie był również nieocenioną okazją do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. Liczne dyskusje dały nam możliwość poszerzenia kompetencji zawodowych. Rozmowy okazały się twórcze, mam nadzieję, że zaowocują nawiązaniem współpracy pomiędzy szkołami. Podczas kursu nawiązałyśmy znajomość z nauczycielami z różnych krajów, w tym z: Japonii, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Argentyny. Dyskusje były okazją do wymiany światopoglądowej i kulturowej.
Z kilkoma osobami nadal utrzymujemy kontakt poprzez portale społecznościowe.
Poza rozwijaniem kompetencji językowych poszerzyłyśmy wiedzę o kulturze Wielkiej Brytanii. Miałyśmy okazję zwiedzić Oxford, Stonehenge, Londyn. Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie kompetencji językowych i pedagogicznych. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz praktyka będą doskonałym narzędziem do pracy z dziećmi, promocji szkoły oraz dzielenia się przykładami dobrych praktyk z innym.

 

Raport z kursu językowego w szkole językowej ESE na Malcie w dniach 7-18.08.2017r.
Agnieszka Kacprowicz, Izabella Schafer, Katarzyna Sobolak- Joniak, Teresa  Kruszewska, Wiesława Kamińska

Zależało nam na tym, by kurs na Malcie przyniósł optymalne rezultaty. Dlatego jeszcze przed wyjazdem wszystkie zrobiłyśmy rozgrzewkę językową chodząc na kursy lub ucząc się indywidualnie.
Malta przywitała nas niezwykle ciepło – ponad 30 °C każdego dnia.
Kurs językowy był bardzo intensywny. Profesjonalnie prowadzone zajęcia dały nam możliwość poznania różnych, ciekawych metod pracy dydaktycznej. Szereg z nich z pewnością włączymy do naszego warsztatu pracy.
Międzynarodowy skład grup był świetną okazją do poznania różnych kultur i wymiany doświadczeń. Częstym tematem konwersacji były tradycje, historia, obyczaje, systemy oświatowe, modele społeczne i kultura państw, z których pochodzili uczestnicy kursu.
Malta okazała się pięknym i przyjaznym krajem. Byłyśmy pod wrażeniem niezwykłego krajobrazu, lazurowych wód, wspaniałej architektury i bogatej historii tego kraju. Ujęła nas serdeczność maltańczyków.
Intensywny kurs oraz konieczność codziennego komunikowania się w języku angielskim sprawiły, że zadania i cele, które założyłyśmy będziemy w stanie zrealizować.

Raport z kursu metodycznego „Effective Classroom Practice”
w szkole językowej Oxford House College
w Londynie odbytego w dniach 10-21.07.2017r.
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
– konkurs programu Erasmus+ 2016- Marta Zając

W dniach 10-21 lipca 2017 roku, wzięłam udział w kursie metodycznym dla zagranicznych nauczycieli odbywającym się w szkole językowej Oxford House College w Londynie. Kurs zatytułowany był „Effective Classroom Practice” i miał na celu przekazanie uczestnikom teoretycznych oraz praktycznych wskazówek, metod oraz form pracy na lekcjach języka angielskiego na wszystkich poziomach nauczania, umożliwiających wdrożenie jak najbardziej praktycznego oraz skoncentrowanego na uczniu podejścia do nauki języka. Wszystkie zajęcia odbywały się w grupie zagranicznych nauczycieli języka angielskiego złożonej maksymalnie z 7 osób. Podczas kursu poznałam nauczycieli z Argentyny, Czech, Brazylii, Turcji, Rosji oraz Wielkiej Brytanii.
Kurs podzielony był na zajęcia teoretyczno-praktyczne, warsztaty oraz obserwacje. Zajęcia teoretyczno-praktyczne podzielone były na części: teoretyczną – wprowadzającą i poszerzającą dane zagadnienie, oraz część praktyczną, mającą na celu wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz wypróbowanie metod oraz form pracy zaproponowanych przez prowadzącą.
Wszystkie zajęcia teoretyczno-praktyczne niemalże w stu procentach skupione były wokół praktycznego spojrzenia na dany aspekt nauki języka. Ogromną wagę przywiązywano do wymiany doświadczeń uczestników oraz wypróbowywania proponowanych sposobów pracy z uczniem. Część praktyczna również była przedstawiana w sposób „kreatywny”, uczestnicy musieli sami dojść do tego, co zawiera w sobie dane zagadnienie, podzielić się swoją wiedzą na dany temat, a następnie wykorzystać ją w praktyce.
Nierozerwalną częścią kursu były zajęcia warsztatowe. Odbywały się co drugi dzień i skupiały się na tematyce poruszanej na zajęciach teoretyczno-praktycznych z danego dnia. Te zajęcia niemalże w 100% dawały uczestnikom możliwość wypróbowania nowych pomysłów, metod i form pracy na lekcji.
Dzięki wymianie doświadczeń z nauczycielami z całego świata, którzy pracują z uczniami na różnych etapach edukacji, mogłam porównać nasze metody i formy pracy, zweryfikować zasadność i trafność doboru własnych oraz zainspirować się praktycznymi pomysłami koleżanek i kolegów. Dzięki udziałowi w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli będących pasjonatami tego co robią, zobaczyłam, że niemalże każdy element nauki języka może być przedstawiony uczniowi jako element ciekawy, ważny oraz przystępny w odbiorze.

Sprawozdanie z kursu metodycznego zorganizowanego w ramach Programu Operacyjnego- Wiedza Edukacja Rozwój, Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkoły Londyn- Anglia- Magdalena Nowak

W lipcu 2017 roku brałam udział szkoleniu metodycznym w Londynie, dzięki któremu mogłam podnieść moje kompetencje językowe zarazem udoskonalić warsztat metodyczny. Największym atutem szkolenia, które odbyłam był jego praktyczny wymiar ponieważ zajęcia miały formę warsztatów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, Internetu i wielu innych materiałów dydaktycznych. Nowe pomysły i innowacyjne metody i techniki prezentowane na zajęciach mogliśmy sprawdzić pracując grupach lub w parach z nauczycielami z innych krajów. Jedną z ciekawszych metod dotyczących kształtowania umiejętności pisania było odejście od tradycyjnej formuły pisania na kartkach i eksperymentowanie z nowymi materiałami i podłożem czyli pisanie na innych strukturach np. kamykach, kredach, cegłach rękawiczkach gumowych i balonach. W ten sposób poznałam mnóstwo ciekawych metod i technik nauczania, które wykorzystuję na swoich lekcjach.
Uczestniczyłam również w seminarium dotyczącym fonetyki z znanym na całym świecie Adrianem Underhillem, twórcą schematu fonetycznego, którego liczne prace opublikowane są na wielu portalach metodycznych. Seminarium było dla mnie ogromną inspiracją, był to punkt zwrotny w moim podejściu do nauczania fonetyki, dzięki któremu zdobyłam umiejętności przekazywania wiedzy uczniom w nowy twórczy sposób.
Bardzo istotną częścią kursu a dla mnie ciekawą i rozwijającą mój warsztat pracy był moduł zajęć z CLIL. Przedstawiono nam praktyczną stronę nauczania przedmiotów takich jak geografia, biologia i matematyka, W-F w języku angielskim. Zdobyłam praktyczne szkolenie w tym kierunku i wprowadzam elementy nauczania geografii i biologii na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego. Dla uczniów jest to niesamowita frajda ponieważ odkrywają świat przyrody zdobywając nowe kompetencje w języku angielskim.
Równie cenne było dla mnie odświeżenie i pogłębienie wiedzy o samym Londynie. W ten sposób mogłam zobaczyć wszystkie ikony Londynu i zwiedzić wiele wspaniałych ośrodków kultury, takich jak galerie, muzea, teatr. W czasie jednodniowej wycieczki do Stonehenge, Windsor, Parlament i Oxfordu a także zwiedzanie Parlamentu było ciekawą lekcją historii i odświeżeniem wielu faktów historycznych Wielkiej Brytanii.
Podczas pobytu udało mi się zgromadzić wiele ciekawych plików z gotowymi materiałami, materiałów, książek, map, gier edukacyjnych, bajek, flash cards, które urozmaicają lekcje.
Kolejną ważną częścią mojego pobytu w Londynie było zakwaterowanie u rodziny angielskiej, u której z pobytu korzystali także inni studenci szkoły IH. Dzięki temu poznałam mnóstwo młodych ludzi różnych narodowości. Podczas naszych „międzynarodowych posiłków” mogliśmy się lepiej poznać, wymieniać poglądy i doświadczenia zawodowe. Pobyt u rodziny angielskiej był dla mnie niesamowicie ubogacający również dlatego, że mogłam ćwiczyć rozwijać swoje kompetencje językowo -komunikacyjne i skonfrontować zdobytą wiedzę i umiejętności. Udział w Szkoleniu i pobyt w Londynie bardzo pozytywnie wpłynęły na mój rozwój osobisty i zawodowy. Mam dużą motywację do efektywniejszej pracy w szkole, stosowania nowoczesnych metod pracy, korygowania programów i dzielenia się zdobyta wiedzą.

Sprawozdanie z kursu językowego zorganizowanego w ramach programu Erasmus + K1 Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkoły – Malaga

W lipcu 2017 r. uczestniczyłyśmy w kursie językowym. W Instituto Picasso zdobyłyśmy kompetencje językowe na poziomie A1, poznałyśmy zwroty niezbędne w podstawowej komunikacji, dzięki którym poznałyśmy kulturę oraz zwyczaje tego kraju. Na lekcjach języka hiszpańskiego porozumiewałyśmy się z innymi uczestnikami kursu, dzieliłyśmy się wiedzą, uczestnicząc w różnych formach zajęć.
Zwiedziłyśmy Automobile and Fashion Museum oraz Museo Interactivo de la Musica, gdzie znajdowały się instrumenty podzielone według kategorii oraz obejrzałyśmy projekcję filmu „Jak powstała muzyka?”. W Muzeum Piccaso zobaczyłyśmy nie tylko dzieła znanego malarza, ale obrazy artystów z całego świata. Uczestniczyłyśmy w pokazie tańca flamenco oraz warsztatach kulinarnych, podczas których kursanci przygotowali regionalną potrawę – paellę. Zwiedzając architekturę sakralną, w tym renesansową Katedrę Wcielenia poznałyśmy historię najstarszej budowli Malagi. Na zajęciach tanecznych Agnieszka Betkier opanowała proste kroki i figury salsy.
Dzięki Programowi Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkoły wzbogaciłyśmy swój warsztat pracy. Zdobyte doświadczenia, umiejętności muzyczne, plastyczne i językowe przekażemy uczniom, nauczycielom oraz rodzicom na zajęciach i uroczystościach środowiskowych. Na początku roku szkolnego w szkole zorganizowałyśmy wystawę pamiątek dotyczących Malagi. Agnieszka Betkier wykonała album zawierający informacje i ciekawostki o Hiszpanii. Na kole muzycznym uczniowie kl. IV-VII nauczą się salsy, a pierwszoklasiści zatańczą układ z wachlarzami. Podczas Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy zaprezentuję ludowy strój do tańca flamenco. W styczniu zostanie również zorganizowany szkolny konkurs ” Karnawał w Hiszpanii”, a następnie wystawa wachlarzy. Na zajęciach plastyki w kl. V uczniowie wykonają prace plastyczne w nurcie kubistycznym.
„Odmienność kulturowa – tolerancja – taniec” będzie towarzyszyć podczas prezentacji poznanych tańców.

Galeria

Ruszył nowy projekt
„Mobilność kadry edukacji szkolnej”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój – konkurs programu Erasmus+ 2016

Nasza szkoła po rozstrzygnięciu konkursu wniosków do programu Erasmus+ i uzyskaniu akceptacji projektu „Kształcenie kompetencji inter-kulturowych w Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach poprzez edukację językową i udział w kursach metodycznych”, otrzymała dofinansowanie (w ramach programu POWER) na jego realizację.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizuje projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Projekt ten stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla programu Erasmus+ i ma na celu dofinansowanie części projektów znajdujących się na liście rezerwowej konkursu wniosków 2016 Erasmus+ Edukacja szkolna KA1.

Nasz projekt rozpoczęliśmy 1 września 2016r, a zakończy się on 31 maja 2018r. Kwota przyznana naszym działaniom wynosi: 123 887,06 zł.

W projekcie biorą udział nauczyciele naszej szkoły: Agnieszka Kacprowicz, Elżbieta Affelt, Katarzyna Sobolak-Joniak, Danuta Szwed-Salejko, Izabella Schafer, Teresa Kruszewska, Maria Kamińska, Marta Zając, Magdalena Nowak, Agnieszka Betkier, Emilia Madajska. Nauczyciele j. angielskiego wezmą udział w szkoleniach metodycznych, pozostali w kursach językowych. Mobilność nauczycieli odbędzie się w Hiszpanii, Anglii i na Malcie. Wszyscy nauczyciele zdobędą certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, co przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć. Udział w szkoleniach metodycznych pozwoli nauczycielom j. angielskiego poszerzyć swoje wiadomości z dziedziny metodyki i dydaktyki nauczania. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z najnowocześniejszymi metodami pracy oraz wymianą doświadczeń między innymi z nauczycielami z różnych krajów UE.

Cele naszego projektu:
– wzrost znajomości języków obcych aby umożliwić prowadzenie projektów edukacyjnych w ramach platformy eTwinning;
– rozwój umiejętności językowych i metodycznych wybranych nauczycieli, którzy są gotowi rozwijać je przez udział w kursach zagranicznych (nauczyciele języka angielskiego, nauczyciel historii, nauczyciel języka polskiego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel matematyki, nauczyciel sztuki);
– wdrożenie nowych metod nauczania z wykorzystaniem nowych narzędzi w celu zwiększenia efektywności procesu dydaktycznego.

W efekcie oczekujemy, że wszyscy uczestnicy projektu podniosą kwalifikacje językowe aby w przyszłości móc brać udział w zagranicznych kursach metodycznych oraz realizować projekty w ramach platformy eTwinning oraz w Akcji 2 programu Erasmus+. Mamy nadzieję, że udział w kursach językowych umożliwi naszym nauczycielom swobodne korzystanie z obcojęzycznych publikacji metodycznych, a tym samym znacznie poszerzy ich warsztat pracy.

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu pogłębią postawę otwartości, szacunku, tolerancji i wsparcia dla innych osób.