Informacja dotycząca obiadów w szkole

Opłaty za korzystanie dziecka/ucznia z obiadów w stołówce szkolnej  dokonujemy przelewem na konto Zespołu Szkół w Dobrzejewicach :

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkół w Dobrzejewicach Dobrzejewice 57b,   87-123 Dobrzejewice

Nr rachunku odbiorcy:    19 9491 0003 0070 0100 1401 0001

W tytule przelewu wpisujemy:

Imię i nazwisko dziecka / ucznia -grupa przedszkolna/ klasa- miesiąc

 

Opłat dokonujemy do 7-go każdego miesiąca.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

  • PRZYPOMINAMY, że rodzic ma prawo zwrotu pieniędzy za nie wykorzystane posiłki po wcześniejszym zgłoszeniu choroby u intendenta lub w sekretariacie (nieobecność dziecka przekraczająca 4 dni nauki szkolnej) zgłoszeniew pierwszym dniu choroby do godz. 830 .
  • Nie ma możliwości wykupu tylko kilku obiadów na miesiąc.

Koszt obiadu w październiku 2023

  • dla przedszkolaków – 88 zł
  • dla SP i LO                 – 132 zł