Wizyta w Słowenii

Tematy przewodnie spotkania w Słowenii to: zrównoważony rozwój, ekologia, zajęcia w terenie.

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania szkoły. Szkoła w Domzale uczestniczy w programie Eco-School , więc na każdym kroku można było zaobserwować ciekawe rozwiązania, takie jak: segregowanie śmieci, sadzonki roślin w klasie, plakaty o tematyce ekologicznej.

Inne punkty programu to:

– sadzenie w szkolnym ogrodzie roślin, których nasiona przywieźli uczestnicy projektu.

–  zajęcia chemiczne i kulinarne

– przedstawienie przez zespół polski wniosków z dyskusji, która odbyła się w Polsce

– prezentacja na temat MEPI – The Duke of Edinburgh’s International Award – programu opartego na różnorodnych działaniach praktycznych, w terenie, który może być wdrożony w każdej szkole

– lekcje języka angielskiego, prowadzonych przez nauczycielki ze Słowenii i z Polski

–  warsztaty metodyczne, których celem było pokazanie, w jaki sposób można prowadzić różnego rodzaju zajęcia w terenie

– dyskusja dla uczniów na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

– dyskusja nauczycieli  o roli nauczyciela w procesie nauczania

– warsztaty z zakresu obróbki cyfrowej zdjęć i robotyki

– odwiedziny w szkole podstawowej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

– dyskusja na temat ekologii z przedstawicielami władz lokalnych, oświatowych i środowiska akademickiego

–  D-Day – spotkanie służące upowszechnianiu wiedzy o projekcie. Uczestnicy spotkania przedstawili prezentacje na temat parków narodowych z poszczególnych krajów, zaprezentowali przygotowane piosenki, tańce.

Ostatni dzień spotkania to cykl zajęć warsztatowych nad Adriatykiem. Uczniowie szukali zwierząt żyjących w tym morzu, obserwowali je, opisywali; badali właściwości morskiej i słodkiej wody, wzięli udział w medytacji na łonie natury. Wszystkie te zajęcia doskonale realizowały cele tego spotkania – zajęcia praktyczne, które zbliżają młodzież do natury, uczą młodych ludzi szacunku dla przyrody.