Informacja dotycząca obiadów w szkole

Opłaty za korzystanie dziecka/ucznia z obiadów w stołówce szkolnej  dokonujemy przelewem na konto Zespołu Szkół w Dobrzejewicach  do 07 każdego miesiąca na konto:

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkół w Dobrzejewicach Dobrzejewice 57b,   87-123 Dobrzejewice

Nr rachunku odbiorcy:    19 9491 0003 0070 0100 1401 0001

W tytule przelewu wpisujemy:

Imię i nazwisko dziecka / ucznia -grupa przedszkolna/ klasa- miesiąc

 

Koszt obiadów w miesiącu wrześniu  2021  wynosi – 84 ,00 zł