Dyrektor szkoły: mgr Anita Rybińska

Wicedyrektor szkoły : mgr Agnieszka Koepke