Dyrektor szkoły mgr inż. Janusz Iwański

 

Wicedyrektor szkoły mgr Danuta Szwed-Salejko

 

Wicedyrektor szkoły mgr Anita Rybińska