Nauczyciele z Zespołu Szkół w Dobrzejewicach rozpoczęli szkolenia w ramach projektu
w akcji KA1 programu Erasmus+ – Mobilność kadry edukacji szkolnej. Cele projektu to:
– integracja i współpraca kadry,
– poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu TIK oraz neurodydaktyki,
– poznanie technik i metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– rozwój międzykulturowy.

W styczniu 2019 roku nauczycielki naszej szkoły uczestniczyły w kursach: Integration and multiculturality (Aneta Dobrzyńska)i Neuroeducation and coaching (Monika Stawska) na Gwadelupie, Departament Zamorski Francji w Ameryce Środkowej.
W dniach 11-21 marca 2019 roku dyrektor Szkoły Janusz Iwański i Magdalena Żurawska uczestniczyli w kursie, a Classroom with a Door to the World”, który odbył się na Gwadelupie, Departament Zamorski Francji w Ameryce Środkowej.
W dniach 5 – 9 maja 2019 roku Anna Ewertowska i Izabela Schafer brały udział w kursie „Every pupil is important – special education in Finland and in Europe” w Joensuu, Finlandia.
W kwietniu 2019 roku Marta Zając i Karolina Rogalska uczestniczyły w kursie „Special Needs Education: a step-by-step approach’’, który odbył się na południu półwyspu Peloponez, w Kalamacie (Grecja).
W lutym 2020 roku Danuta Szwed-Salejko i Agnieszka Kacprowicz brały udział w kursie dotyczącym programowania i kodowania w Hiszpanii.

Refleksje uczestników:
Janusz Iwański i Magdalena Żurawska
Kurs „a Classroom with a Door to the World” dotyczył wielokulturowości, dyskutowaliśmy o współczesnych problemach mieszkańców Unii Europejskiej, zastanawiając się, w jaki sposób można zachować tożsamość narodową i jednocześnie być otwartym na kulturę i zwyczaje innych narodowości, jak pomóc uchodźcom, którzy przybyli do krajów UE. Omawialiśmy kompetencje kluczowe – układaliśmy zadania dla uczniów. Zajęcia odbywały się każdego dnia w innej scenerii wyspy: na przepięknych plażach Gwadelupy, karaibskich wysepkach, w lesie deszczowym. Mieliśmy okazję poznać kulturę, zwyczaje i muzykę niezwykle radosnych i otwartych rdzennych mieszkańców wyspy
i poznać ich smutną historię, odwiedzając muzeum niewolnictwa. Podczas wizyty w szkole poznaliśmy techniki pracy z uczniami i karaibskie warunki pracy uczniów oraz nauczycieli.

Monika Stawska
Kurs „Neuroeducation and Coaching”, w którym uczestniczyłam w styczniu 2019 na Gwadelupie, pozwolił mi usystematyzować wiedzę i umiejętności w tematyce pracy mózgu, metod coachingowych i podejścia neurolingwistycznego do uczenia się. Dzięki międzynarodowej grupie miałam możliwość nie tylko poszerzyć wiedzę, ale i spojrzeć na proces nauczania z różnych perspektyw oraz wymienić się przykładami dobrych praktyk. Podczas wizyty studyjnej w gwadelupskiej szkole zobaczyłam ciekawe techniki pracy z uczniami, które dostosowuję do realiów naszej szkoły.

Aneta Dobrzyńska
Kurs rozpoczął się prezentacją szkół i elementów kultury krajów, z których pochodzili jego uczestnicy oraz wykładem na temat historii i tradycji mieszkańców Gwadelupy. Było to doskonałe wprowadzenie do tematyki kursu. Podczas kolejnych zajęć poznałam różne metody pracy, które mogą ułatwić integrację uczniów w środowisku wielokulturowym. Szczególnie interesującym modułem zajęć były warsztaty z dramy, która może być bardzo użytecznym narzędziem w pracy nad integracją grupy.

Anna Ewertowska i Izabela Schafer
W dniach 5 – 9 maja 2019 roku brałyśmy udział w kursie „Every pupil is important – special education in Finland and in Europe” w Joensuu, Finlandia. Podczas kursu miałyśmy okazję zapoznać się z fińskim systemem edukacji, sposobami wspierania uczniów z trudnościami. Obserwowałyśmy także różne zajęcia podczas wizyt w trzech typach szkół. Zdobyłyśmy doświadczenie praktyczne w zakresie wspierania uczniów z niepełnosprawnościami, trudnościami w nauce oraz zagrożonych wyłączeniem społecznym podczas warsztatów pt. „Help me! Ways to survive” oraz „Psychological and social support”. Zaprezentowałyśmy również własną szkołę oraz polski system edukacji. Poza zdobyciem wiedzy praktycznej, miałyśmy okazję poznać kulturę, przyrodę i obyczaje Finlandii.

Marta Zając i Karolina Rogalska
Kurs zatytułowany „Special Needs Education” w sposób teoretyczny i praktyczny odnosił się do problematyki nauczania osób z różnego rodzaju potrzebami i zaburzeniami. Dzięki udziałowi w kursie przypomniałyśmy sobie, jakie są najczęściej spotykane zaburzenia, z którymi borykają się współcześnie dzieci (np. dokładnie omówiono zaburzenia ze spektrum autyzmu), a także poznałyśmy praktyczne sposoby pracy z niepełnosprawnymi dziećmi w szkole masowej i specjalnej. Kurs dał nam wiedzę i nowe umiejętności, które z powodzeniem możemy wykorzystać, pracując w swojej szkole.