Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r. (środa)

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2. Święto Edukacji Narodowej 14 października 2021r. (czwartek)
3. Wszystkich Świętych 1 listopada 2021 r. (poniedziałek)
4. Święto Niepodległości 11 listopada 2021 r. (czwartek)
5. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

6. Nowy Rok 1 stycznia 2022r. (sobota)
7. Trzech Króli 6 stycznia 2022 r. (czwartek)
8. Ferie zimowe
  • 17 – 30 stycznia 2022 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie,

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

9. Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

10. Egzamin ósmoklasisty 24.05.22 – godz. 9.00 – język  polski

25.05.22 – godz. 9.00 – matematyka

26.05.22 – godz. 9.00 – język nowożytny

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

11. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących) 29 kwietnia 2022 r. (piątek)

Podstawa prawna:

§2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

12. Święto Pracy 1 maja 2022r. (niedziela)
13. Święto Konstytucji 3 Maja 03 maja 2022r. ( wtorek)
14. Egzamin maturalny Pisemne: 04 maja 2022 – 20 maja 2022

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

15. Boże Ciało 16 czerwca 2022r. (czwartek)
16. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r. (piątek)

Podstawa prawna:

§2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

17. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SP I LO

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

(dodatkowe oprócz świąt) – PROPOZYCJA

Uwaga:  

  • w dni wolne należy zapewnić opiekę dla uczniów, szczególnie – SP  – świetlica
  • przedszkole pracuje normalnie lub w zmniejszonej ilości oddziałów