KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

I PROPOZYCJE DNI WOLNYCH

2023/2024

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r. (poniedziałek)

Podstawa prawna:

 

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2. Wszystkich Świętych 1 listopada 2023r. (środa)
3. Święto Edukacji Narodowej 14 października 2023r. (sobota)
4. Święto Niepodległości 11 listopada 2023r.(sobota)
5. Zimowa przerwa świąteczna

 

26 – 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

6. Nowy Rok 1 stycznia 2024r. (poniedziałek)
7. Trzech Króli 6 stycznia 2024 r. (sobota)
8. Ferie zimowe

 

·        12-25lutego 2024 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie,

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

9. Wiosenna przerwa świąteczna

 

28marca – 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

10. Egzamin ósmoklasisty godz. 9.00 – język  polski14.05.2024r.( wtorek)

– godz. 9.00 – matematyka15.05.2024r.( środa)

– godz. 9.00 – język nowożytny16.05.2024r.( czwartek)

 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

11. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, 26 kwietnia 2024 r.(piątek)

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

12. Święto Pracy 1 maja 2024r. (środa)
13. Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2024r. (piątek)
14. Egzamin maturalny

 

Pisemne: 07.05.2024r. (wtorek)

                 08.05.2024r. ( środa)

09.05.2024r.(czwartek)

Ustne: 14-15.05. 2024r.

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

15. Boże Ciało 30 maja 2024r. (czwartek)
16. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

21 czerwca 2024 r. (piątek)

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 

17. Ferie letnie

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

DLA SP I LO

(dodatkowe oprócz świąt)

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

  • 2-3.11.2023r (czwartek, piątek) dla SP i LO
  • 2 maja 2024r. (czwartek) – dla SP i LO
  • 31maja 2024r. (piątek) – SP i LO
  • 05-10.052024r. – (4 dni matury) – wolne dla LO; SP – pracuje
  • 05-15.05.2024-matury ustne wolne LO
  • 14-16.05.2024r. (dni egzaminu ósmoklasisty) – wolne dla SP;
  • 05.2023r (piątek) wolne dla SP

 

Uwaga:

– w dni wolne należy zapewnić opiekę dla uczniów, szczególnie – SP  – świetlica

– odziały przedszkolne pracują normalnie lub w zmniejszonej ilości oddziałów