Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r. (czwartek)

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

2. Święto Edukacji Narodowej 14 października 2022r. (piątek)
3. Wszystkich Świętych 1 listopada 2022 r. (wtorek)
4. Święto Niepodległości 11 listopada 2022 r. (piątek)
5. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).

6. Nowy Rok 1 stycznia 2023r. (niedziela)
7. Trzech Króli 6 stycznia 2023 r. (piątek)
8. Ferie zimowe
  • 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie,

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

9. Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

10. Egzamin ósmoklasisty 23.05.23 – godz. 9.00 – język  polski

24.05.23 – godz. 9.00 – matematyka

25.05.23 – godz. 9.00 – język nowożytny

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

11. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących) 28 kwietnia 2023 r. (piątek)

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

12. Święto Pracy 1 maja 2023r. (poniedziałek)
13. Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2023r. (środa)
14. Egzamin maturalny Pisemne: 

4 maja 2023 – język polski

5 maja 2023 – język angielski

8 maja 2023 – matematyka

 

od 10 do 23 maja 2023 – ustne

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz: – § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 482).

15. Boże Ciało 8 czerwca 2023r. (czwartek)
16. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r. (piątek)

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

17. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

źródło

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SP I LO

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

(dodatkowe oprócz świąt) – PROPOZYCJA

Uwaga:  

– w dni wolne należy zapewnić opiekę dla uczniów, szczególnie – SP  – świetlica

– przedszkole pracuje normalnie lub w zmniejszonej ilości oddziałów
 

  • 31.10.2022r (poniedziałek)
  • 2 maja 2023r. (wtorek) – dla SP i LO
  • 9 czerwca 2023r. (piątek) – SP i LO
  • 4-8-maja 2023r. – (3 dni matury) – wolne dla LO; SP – pracuje
  • 23-25.05.2023r.(dni egzaminu ósmoklasisty) – wolne dla SP; LO – pracuje