Program Bezpieczna+
w roku szkolnym 2016/2017.

W roku szkolnym 2015/2016 realizowaliśmy program Bezpieczna+ w naszym gimnazjum.
W tym roku programem Bezpieczna+ zostało objęte nasze liceum. Dzięki współfinansowaniu ze środków budżetu państwa uczniowie będą mogli wziąć w różnorodnych działaniach.

Szczegóły w zakładce Bezpieczna+.

Oto ich lista:

1.Szkolenie dla uczniów i nauczycieli – Narkotyki, dopalacze, alkohol – realne zagrożenie dla młodego człowieka.(grudzień 2016r.)
Szkolenie odbyło się w dniu 12 grudnia 2016r. W dwóch grupach. Jedną grupę stanowili nauczyciele, którzy bardzo aktywnie włączyli się w poszukiwanie prawdy o uzależnieniach. Pracowali w małych grupach przy słodkim poczęstunku. Weryfikowali mity i ustalali fakty. Szukali właściwych treści do stworzenia własnej definicji uzależnienia, które potem były weryfikowane z obiegowymi i naukowymi definicjami. Tworzyli także listę symptomów, mogących świadczyć o zagrożeniu nastolatka uzależnieniem. Rozmawialiśmy także o innych współczesnych zagrożeniach dla młodego człowieka. W podsumowaniu zebraliśmy wszystkie informacje. Zostały także omówione rodzaje i skutki uzależnień. Celem spotkania było wyposażenie nauczycieli w podstawową wiedzę o uzależnieniach, którą można wykorzystać do pracy np. na godzinach wychowawczych.
Celem spotkania natomiast z uczniami było dostarczenie wiedzy na temat przyczyn i skutków uzależnień. Omówienie specyfiki mechanizmu uzależnień i zweryfikowanie wiedzy na temat mitów i obiegowej wiedzy na temat środków uzależniających. Uczestnicy aktywnie brali udział w spotkaniu prezentując swoje punkty widzenia, dzieląc się wiedzą i swoimi przemyśleniami oraz spostrzeżeniami. W trakcie trwania spotkania informacje były porządkowane a w podsumowaniu zwrócono także uwagę na inne zagrożenia, na jakie współcześnie jest narażony młody człowiek. Spotkanie zakończyło się wypełnieniem anonimowej ankiety na temat problemu zażywania środków uzależniających a każdy uczestnik w ramach poczęstunku otrzymał owoc.

Galeria

2.Warsztaty filmowe – przygotowanie filmu Bezpieczna szkoła.(grudzień 2016r.)
Cele:
-zapoznanie uczestników z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi filmu, czyli m.in. odpowiedź na pytania: czym jest scenariusz? Jak stworzyć prosty scenariusz filmu krótkometrażowego? Jakie wyróżniamy plany filmowe i czym one się różnią oraz do czego służą? Jak poprawić obraz i dźwięk w filmie?
-ustalenie z grupą tematu realizowanego filmu i wspólna budowa osi scenariusza w ramach burzy mózgów.
-ćwiczenia praktyczne – obsługa kamery
-opracowanie scenopisu planowanego filmu
-zdjęcia próbne
-nagranie zaplanowanych scen.
-przegląd materiału filmowego.
-zaplanowanie montażu filmu.

Ponieważ tematem filmu miała być bezpieczna szkoła, na pierwszym ze spotkań warsztatowych przeprowadzona została dyskusja, której celem było ustalenie:
a. czynników, które sprawiają, że uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i pozytywnie oceniają panującą w niej atmosferę;
b. czynników, które wpływają na to, że atmosfera panująca w szkole jest odbierana jako nieprzyjazna, wzbudzająca poczucie zagrożenia.

Efekty tej dyskusji stały się podstawą do stworzenia scenariusza, na podstawie którego powstał film „Bezpieczna szkoła”.
Galeria
Film

3. Szkolne zawody strażackie we współpracy z OSP w Dobrzejewicach.(grudzień 2016r.)
W dniu 05.12.2016r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w hali sportowej Zespołu Szkół Dobrzejewicach odbyły się zawody strażackie w ramach realizowanego projektu „Bezpieczna+”. Uczniowie naszej szkoły rywalizowali między sobą w dwóch grupach w czterech konkurencjach sportowo-pożarniczych. Komisję sędziowską stanowili strażacy OSP w Dobrzejewicach oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Pierwszą konkurencją zawodów był bieg zygzakiem z rozwijaniem węża tłocznego i podłączeniem go do rozdzielacza oraz końcówki działka wodnego. Drugą konkurencją był bieg tyłem z zestawem dwóch butli na plecach ciągnąc jednocześnie worek mający imitować poszkodowanego zakończony rzutami piłek lekarskich na odległość 5 metrów. Trzecią konkurencją był bieg z przeszkodami. Czwartą konkurencją był bieg wahadłowy 6x10m, skłony tułowia z obciążeniem w leżeniu tyłem z ugiętymi nogami oraz przeniesienie poszkodowanego na noszach w określone miejsce. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Na przygotowanych stanowiskach grupy rywalizowały ze sobą naprzemiennie osiągając coraz to lepsze czasy. Przez cały czas trwania zawodów uczestnikom czas umilała szkolna publiczność. Po podliczeniu wyników zawodów przez komisję sędziowską najlepsze drużyny otrzymały z rąk strażaków i nauczycieli pamiątkowe dyplomy. Na koniec strażacy przeprowadzili pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej – co stanowiło także ciąg dalszy spotkania z dnia 27 października 2016r. W ramach zajęć: „Oni dbają o nasze bezpieczeństwo”. W dalszej części strażacy przeprowadzili pogadankę na temat pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach oraz zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Podsumowanie zajęć i zawodów oraz gratulacje dla wszystkich uczestników stanowiły ostatni punkt dzisiejszego spotkania, po którym wszyscy uczestnicy wraz ze strażakami udali się na poczęstunek do szkolnej stołówki.

Galeria

4. Konkurs plastyczny – Bezpieczny świat.(listopad 2016r.)
W dniu 2.11.2016 roku odbyło się spotkanie dotyczące ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu plastycznego „Bezpieczny świat” organizowanego w ramach projektu „Bezpieczna +”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach. Podczas spotkania przedstawiono regulamin i zasady konkursu. Udział w konkursie zadeklarowało 30 uczniów liceum.

Galeria

5.Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.(listopad 2016r.)
21 listopada o godzinie 13.00 odbyły się w naszej szkole zajęcia dla uczniów klas licealnych z zakresu pierwszej pomocy w ramach programu BEZPIECZNA+. Tematyką zajęć była pierwsza pomoc w omdleniach (zasłabnięciach), krwotokach ale przede wszystkim resuscytacja krążeniowo-oddechowa(RKO). Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Wykazali się dużymi umiejętnościami praktycznymi ćwicząc resuscytację na manekinie. Spotkanie umiliła herbata i drobny poczęstunek.

Galeria

6.Szkolenie z zakresu działania w sytuacjach kryzysowych – alarm pożarowy dla całej szkoły.(listopad 2016r.)
W dniu 14.11.2016r. (poniedziałek) o godzinie 10:10 w Zespole Szkół w Dobrzejewicach został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy w ramach realizowanego projektu „Bezpieczna+”. Ewakuacja z budynku odbyła się zgodnie z procedurą. Całą akcję zabezpieczała Ochotnicza Straż Pożarna z Dobrzejewic. Na koniec strażacy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami z przeprowadzonej akcji z gronem pedagogicznym i pracownikami obsługi oraz przypomnieli uczniom zasady postępowania i zachowania się w takich sytuacjach. Na rozgrzewkę wszyscy dostali grochówkę.

Galeria

7.Warsztaty dla uczniów wykorzystanie mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów.(listopad 2016r.)
W dniu 7 listopada 2016r. zostały przeprowadzone warsztaty dla młodzieży licealnej na temat wykorzystania mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów.
W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali krótkiego wykładu, podczas którego poznali definicję terminów konflikt, negocjacje, mediacje oraz zostali zapoznani z etapami prawidłowego przeprowadzania negocjacji.
W drugiej części uczniowie prowadzili dyskusje w grupach, analizowali pod względem wad i zalet różne style postępowania ludzi w sytuacji pojawienia się konfliktu oraz wypracowywali wskazówki dla rówieśników niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia negocjacji. Najważniejszymi celami spotkania było uświadomienie młodzieży zasad prawidłowej, skutecznej komunikacji, zapoznanie uczniów z konstruktywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów interpersonalnych oraz kształtowanie u młodych ludzi umiejętności efektywnego i akceptowanego społecznie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Galeria

8.Sport zamiast przemocy – szkolny turniej piłki nożnej. Otwarty dla środowiska lokalnego(październik 2016r.)
W dniu 03.10.2016r. w ramach programu „Bezpieczna+” odbył się szkolny turniej piłki nożnej pod hasłem „Sport zamiast przemocy”. Zawody przeznaczone były dla środowiska lokalnego. Wzięło w nich udział 33 uczniów szkoły, którzy utworzyli cztery zespoły. Rywalizacja przebiegała według systemu gry „każdy z każdym”. Po przywitaniu uczestników i kibiców uczestnicy zaczęli rywalizację. Zawodnicy z wielką ochotą i zaangażowaniem uczestniczyli w grze, kibice zaś emocjonalnie kibicowali swoim drużynom. Cieszy fakt, że podczas gry najważniejsze były zasady fair play. Widać było, że chęć zwycięstwa nie przesłoniła, ważniejszego szacunku do przeciwnika. Po zawodach nastąpiła ceremonia zwycięzców. Zawodnicy gratulowali sobie dobrej gry i udanego turnieju.

Galeria

9. Oni dbają o nasze bezpieczeństwo – spotkania z policjantami i strażakami.(październik 2016r.)
„Oni dbają o nasze bezpieczeństwo” – takie hasło przyświecało kolejnemu spotkaniu, jakie miało miejsce w naszej szkole w ramach programu „Bezpieczna +”. Tym razem prelegentami byli sierż. szt. Aleksandra Karolewska i asp. szt. Paweł Tecmer, a spotkanie miało miejsce w dniu 27 października br. Prowadzący poruszyli niezmiernie istotny temat – „Przemoc i jej konsekwencje”. Spotkanie zostało rozpoczęte filmem poglądowym nt. przemocy rówieśniczej, który został przyjęty przez młodzież w dużym skupieniu. Film opowiadał o psychicznym znęcaniu się grupy młodych osób nad rówieśnikiem. Nękany chłopiec dobrze i chętnie się uczył, był zdolny. Mieszkał w skromnych warunkach z ojcem i niepełnosprawnym bratem, wymagającym ciągłej opieki. Film jest właściwie ucięty w połowie akcji, przez co zmusza do refleksji. Pozostawia widza z pytaniami takimi jak np. czy chłopiec zostanie pobity?, czy kolega, od którego właśnie wyszedł – zareaguje, wezwie pomoc? Czy biernie będzie się przyglądał? Co będzie dalej?. Niedopowiedziane zakończenie było pretekstem do rozpoczęcia dyskusji, która stanowiła drugą część spotkania. Uczniowie mieli możliwość przeanalizowania treści filmu, podzielenia się swoimi odczuciami i spostrzeżeniami. Podawali także możliwe scenariusze zakończenia filmu.

W trakcie spotkania obok problemu przemocy psychicznej i fizycznej pojawił się także temat cyber przemocy. A w podsumowaniu mowa była o odpowiedzialności karnej i konsekwencjach zachowań przemocowych.

W związku z tym, że celem spotkania było uwrażliwienie na problem przemocy, nie mogło zabraknąć wiedzy na temat: gdzie i do kogo zwrócić się o pomoc. Dlatego ze spotkania każdy z uczestników mógł zabrać ze sobą pozostawione przez funkcjonariuszy ulotki m.in. „Przemoc co?, jak?, gdzie?”, „Jesteśmy po to, żeby Wam pomóc”

Galeria

10.Warsztaty psychologiczne dla uczniów – NIE przemocy, TAK pomocy zakończone organizacją akcji charytatywnej.(wrzesień 2016r.)

W dniu 26 września 2016r. zostały przeprowadzone dwugodzinne warsztaty dla młodzieży licealnej dotyczące zjawiska przemocy. W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu, podczas którego dowiedzieli się czym jest przemoc, czym różni się przemoc od agresji, jakie są rodzaje przemocy oraz skutki przemocy zarówno dla ofiary, jak i dla sprawcy przemocy. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji, podawali m. in. różne przykłady form przemocy występujące wśród młodzieży. Uczestnicy wypełnili również ankietę dotyczącą bezpieczeństwa w szkole. W drugiej części spotkania młodzież pracowała w grupach. Zadaniem uczniów było stworzenie plakatu przestawiającego sytuację, w której występuje przemoc. Każda z grup podczas prezentacji plakatu opisywała emocje towarzyszące ofierze, sprawcy w konkretnej sytuacji, a także prezentowała pozytywne rozwiązanie problemu.
Poniżej przedstawione są hasła, które były dla młodzieży inspiracją do pracy:

1) „Bez agresji, przemocy i złości mamy więcej w życiu radości”
2) „Pamiętaj miły kolego, nie zaczepiaj bezbronnego!”
3) „Przemoc nigdy nie popłaca, ale przeciw sprawcy się obraca”
4) „Jeśli jesteś świadkiem czegoś złego, nie odwracaj głowy w drugą stronę kolego!”
5) „Nikt nie może mnie poniżać, bić, krzywdzić i przezywać, każdego mogę na ratunek wzywać!

Celem spotkania było przede wszystkim uwrażliwienie młodych ludzi na krzywdę innych, jak również rozwijanie umiejętności radzenia sobie z przemocą.

Galeria 

11.Biwak sportowo – profilaktyczny.(wrzesień 2016r.)
W dniach 13-14 września 2016 roku młodzież z naszej szkoły wzięła udział w biwaku sportowo – profilaktycznym, który miał miejsce na terenie Fortu IV – Yorck- Żółkiewski w Toruniu. Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach. Uczyli się musztry, sztuki przetrwania w trudnych warunkach, strzelania z łuku, chodzenia po linie z asekuracją, poszukiwania niebezpiecznych materiałów przy użyciu sprzętu saperskiego. Przebiegli też tor przeszkód, wzięli udział w wieczornej grze terenowej oraz szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy.

Galeria 

12.Bezpieczeństwo w sieci – szkolenie dla uczniów.(wrzesień 2016r.)
Dnia 12 września 2016r. przeprowadzono szkolenie dla uczniów liceum ogólnokształcącego pt. Bezpieczeństwo w sieci w ramach programu Bezpieczna +.
Głównym celem była poprawa bezpieczeństwa uczniów korzystających z sieci internetowej oraz podniesienie świadomości istniejących zagrożeń ze strony sieci Internet i innych użytkowników sieci. Uczniowie wypełnili ankietę „Bezpieczny Internet”, obejrzeli prezentację pt. „Bezpieczeństwo w sieci”, a następnie opracowali własne zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Szkolenie zostało przeprowadzone przez panią Ewelinę Kuczyńską.

Wyniki ankiety.

Ankietę „Bezpieczny Internet” przeprowadzono wśród 30 uczniów liceum ogólnokształcącego. Dzięki niej poznano miejsca, w których uczniowie korzystają z Internetu i cel jego używania. Wyniki ankiety dostarczają informacji na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą rozwój techniki i umożliwią szkole podjęcie odpowiednich działań.

Po analizie wyników, można stwierdzić, że uczniowie wiedzą o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu oraz znają zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Niestety, nie zawsze stosują je w praktyce.

Spośród 30 uczniów, 29 posiada w domu komputer – 97% ankietowanych. 100 % ankietowanych korzysta z Internetu z komputera bądź innego urządzenia, w tym 90 % najczęściej korzysta z komputera w domu, jedna osoba w szkole, jedna u kolegi i jedna w kafejce internetowej.

Uczniowie odpowiedzieli, że korzystają z komputera więcej niż 3 godziny dziennie (37%). Mniej niż godzinę bądź tylko godzinę spędza przed komputerem 20% ankietowanych, zaś dwie godziny już 23%.

Uczniowie najczęściej korzystają z komputera w celach rozrywkowych : gry, komunikowanie się ze znajomymi, a także przygotowując się do zajęć, słuchając muzyki bądź pobierając zdjęcia. 43 % ankietowanych uważa, że potrafią odmówić sobie używania Internetu i komputera. Niektórzy uczniowie wybrali odpowiedź – zdecydowanie nie, czyli nie wyobrażają sobie życia bez dostępu do wirtualnego świata.

14 osób ( 47%) odpowiedziało, że rodzice interesują się sposobem używania Internetu i ograniczają czas spędzony przed komputerem.

28 osób słyszało o zagrożeniach związanych z poznawania nowych osób przez Internet. Aż 22 osoby odpowiedziały twierdząco na pytanie, czy zawierało znajomości przez Internet. 22 osobom nie zdarzyło się, by ktoś usilnie próbował z nimi rozmawiać bądź umówić się, zaś pozostałym zdarzyło się to sporadycznie – raz lub dwa razy.

17 osób nie spotkało się z osobami poznanymi w Internecie, 2 osoby spotkały się tylko raz, zaś 11 osób spotykało się z internetowymi znajomymi wielokrotnie.
Najczęściej osobom poznanym w Internecie udostępniano numer telefonu, adres e-mailowy bądź zdjęcie, ale zdarzyło się, że osoby ankietowane podawały również adres zamieszkania.

30% uczniów uważa, że korzystanie z Internetu może mieć negatywny wpływ na ograniczenie realnych kontaktów międzyludzkich. 83 % ankietowanych zagląda na stronę szkoły i najczęściej przegląda aktualności, informacje o osiągnięciach innych uczniów oraz plan lekcji.
Zdjęcia ze szkolenia 

PROGRAM BEZPIECZNA+

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”.

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:
+bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
+kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
+poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
+tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i powszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Program Bezpieczna+ realizowany w naszej szkole obejmuje następujące działania:

*NIE dla narkotyków – spotkanie z Dobromirem Makowskim.
*Szkolenie psychologiczne – rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji.
*Sport zamiast przemocy – Piłkarskie fair play – szkolny turniej piłki nożnej. Otwarty dla środowiska lokalnego.
*Warsztaty psychologiczne dla uczniów kształtujące umiejętności psychospołeczne zakończone realizacją projektu o tematyce społecznej, akcji społecznej.
*Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
*Szkolenie z zakresu działania w sytuacjach kryzysowych – alarm pożarowy, atak terrorystyczny.
*Warsztaty bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.
*Szkolne zawody strażackie we współpracy z OSP w Dobrzejewicach.
*Warsztaty filmowe – przygotowanie filmu Bezpieczna szkoła.
*Biwak sportowo – profilaktyczny.
*Szkolenie dla uczniów z zakresu bezpiecznego poruszania się po cyberprzestrzeni.

Film o tematyce profilaktycznej nagranych w naszej szkole w ramach programu Bezpieczna +

RAP PEDAGOGIA Z DOBROMIREM „MAK” MAKOWSKIM

Spotkanie z Policjantami
Biwak profilaktyczny

 

Zawody strażackie w ramach programu Bezpieczna +

 

Turniej piłkarski w ramach programu Bezpieczna+

 

Próbny alarm pożarowy