Wieś Dobrzejewice leży w gminie Obrowo, w województwie kujawsko – pomorskim, około 15 km na wschód od Torunia. To historyczny region Ziemi Dobrzyńskiej położonej między Wisłą, Drwęcą i Skrwą. Pokrywa się z geomorfologiczną jednostką zwaną Pojezierzem Dobrzyńskim, w którego krajobrazie dominują formy polodowcowe fazy leszczyńskiej i poznańskiej ostatniego zlodowacenia. Występują tu piękne jeziora, ozy, kemy i drumliny. Pojezierze Dobrzyńskie jest krainą rolniczą, niezbyt gęsto zaludnioną. Gimnazjum w Dobrzejewicach powstało 1 września 1999 r., zaś liceum ogólnokształcące cztery lata później. Obecnie w gimnazjum uczy się 221 uczniów, a 60 w LO. Od 14 lutego 2003r. zajęcia prowadzone są w nowym obiekcie, który mieści wiele sal lekcyjnych, dwie pracownie komputerowe, bibliotekę, czytelnię, świetlicę, pełnowymiarową salę gimnastyczną, kuchnię i stołówkę oraz sklepik szkolny. Od września 2005r. szkoła nosi im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W związku z reformą oświaty, nastąpiło połączenie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego, czego wynikiem jest Zespół Szkół w Dobrzejewicach.