Profilaktyka a Ty
III Lokalny Przystanek PaT
w Dobrzejewicach

III Lokalny Przystanek PaT w Dobrzejewicach już za nami. Noc Profilaktyki (3-4 czerwca 2016r.), w której brała udział młodzież z Zespołu Szkół z Dobrzejewic i Czernikowa zapewne na długo zapisze się w pamięci uczestników. Celem całonocnego spotkania było promowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia – bez używek i uzależnień oraz odkrywanie pasji i talentów młodych ludzi.

Inauguracji spotkania dokonał Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzejewicach pan Janusz Iwański, który przywitał zaproszonych gości m. in. Sekretarz Gminy Obrowo panią Mirosławę Kłosińską, Członka Zarządu Powiatu Toruńskiego pana Mirosława Nawrotka oraz Kierownika Ref. Prewencji Komisariatu Policji w Lubiczu pana Andrzeja Zwolankowskiego, a także zgromadzoną młodzież i ich opiekunów. Po przywitaniu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursów o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień. Wszystkie konkursowe prace zostały wystawione w sali gimnastycznej.

Następnie goście oraz uczestnicy odśpiewali hymn PaTu „Nie wracajmy jeszcze na ziemię” oraz na dziedzińcu szkolnym zatańczyli belgijkę. Zarówno hymn, jak i taniec są stałymi elementami każdego przystanku PaT. Po wspólnym tańcu wszyscy wzięli udział w marszu „Przeciw uzależnieniom” idąc ulicą w kierunku Zawał trzymając w rękach flagi i transparenty.

Kolejnym punktem programu było spotkanie młodzieży z panią Ewą Nowak-Wąsicką z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu. Prelekcja wygłoszona przez zaproszonego gościa dotyczyła profilaktyki uzależnień od dopalaczy. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się o przyczynach sięgania przez młodych ludzi po dopalacze oraz o poważnych skutkach związanych z zażywaniem tych środków psychoaktywnych.

Po zakończonej prelekcji uczestnicy udali się na jeden z wybranych wcześniej warsztatów. W tym roku dla młodzieży zorganizowano osiem warsztatów. Uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności artystyczne na warsztatach prowadzonych przez p. Urszulę Gajtkowską (malowanie koszulek), p. Mirosławę Rumińską (wykonywanie kwiatków z bibuły) oraz Sebastiana Nadachewicza (graffiti), umiejętności wokalno-muzyczne na warsztatach prowadzonych przez p. Annę Dzwonkowską (śpiew) oraz Mateusza Mazurkiewicza (beatbox), a także umiejętności fizyczne, sportowe poprzez udział w warsztatach poprowadzonych przez p. Barbarę Żero (taniec nowoczesny), p. Dawida Bugdalskiego (zajęcia z ju jitsu), p. Justynę Karbowiak-Mościbrodzką (zajęcia z aerobiku).

O godzinie 20:30 wszyscy ponownie zebrali się w sali gimnastycznej, aby zobaczyć występ zespołu „Cheerleaders Rytm-x Toruń”oraz pokaz Państwowej Straży Pożarnej dotyczący udzielania pierwszej pomocy. Po godzinie 21 młodzież pod kierunkiem prowadzących warsztaty zaprezentowała publiczności efekty dwugodzinnej pracy. Kolejnym punktem programu był pokaz talentów- Mini Playback Show, podczas którego uczniowie z Zespołu Szkół z Dobrzejewic i Czernikowa ujawnili przed rówieśnikami swoje talenty wokalne, zręcznościowe, taneczne, muzyczne itd. Chłopcy z klasy Ic z Dobrzejewic okazali się prawdziwymi gwiazdami sceny, ich występ porwał na parkiet wszystkich uczestników.

Ostatnią atrakcją był mecz piłki nożnej, który został rozegrany na orliku obok szkoły pod kierownictwem pana Dyrektora Janusza Iwańskiego. Mecz zakończył się ok. godziny 1.00, a potem … rozmowy i śpiewy trwały do rana. Dziękujemy wszystkim, organizatorom i uczestnikom za wspaniałą zabawę.