Konferencja upowszechniająca realizację projektu: „Approaching better Teaching” w programie Erasmus+  

W dniu 9 listopada 2021r. odbyła się konferencja, mająca na celu upowszechnienie rezultatów ww. projektu. Ze względu na pandemię Covid-19, uczestnicy połączyli się on-line za pomocą naszej szkolnej platformy Teams. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni nauczyciele z pięciu szkół Gminy Obrowo: SP Brzozówka, SP Obrowo, SP Osiek nad Wisłą, SP Łążyn i SP Zębowo.

Konferencję rozpoczął p. Dyrektor ZS w Dobrzejewicach – Janusz Iwański, który powitał uczestników oraz krótko opowiedział historię realizowanych do tej pory, projektów międzynarodowych        w programie Comenius i Erasmus+ (od „Spaceship Santa Maria” , 2010 po „Approaching Better Teaching”, 2021. Dyrektor podkreślił znaczącą rolę Pani Anny Ewertowskiej, nauczycielki języka angielskiego, która jako pierwsza  zapoczątkowała współpracę międzynarodową w ZS Dobrzejewice. Pan Iwański zwrócił uwagę, że w realizacji każdego z unijnych projektów, szczególnie związanych   z wyjazdami zagranicznymi uczniów od roku 2010, istotną rolę i wsparcie  szkoła otrzymywała i otrzymuje od Organu Prowadzącego -Pana Wójta Andrzeja Wieczyńskiego oraz pracowników Urzędu Gminy Obrowo.

Prowadząca konferencję, p. Anna Ewertowska przedstawiła główne cele, zagadnienia  i charakterystykę projektu. Analizie został poddany model nauczania skoncentrowanego  na nauczycielu kontra model nauczania skoncentrowanego na uczniu. Przedstawiono wnioski   i refleksje nauczycieli goszczących w ZS w Dobrzejewicach podczas wizyty w maju 2019r. Swoimi spostrzeżeniami i uwagami mogli podzielić się również uczestnicy projektu, którzy wzięli udział  w mobilności szwedzkiej, węgierskiej i chorwackiej.

Spotkanie miało na celu również promowanie i zachęcanie nauczycieli Gminy Obrowo   do podejmowania działań międzynarodowych za pomocą programów takich jak, Erasmus+, eTwinnig oraz innych proponowanych przez Agencję Narodową – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 

https://docs.google.com/presentation/d/1WjyGQd6ZKILFBwU6zL3u6LCuo2Lk_eSk/edit?usp=sharing&ouid=109633395363338084610&rtpof=true&sd=true

 

Wizyta w Chorwacji

W dniach 13-16.09.2021r. nauczyciele z Polski, Węgier, Szwecji i Chorwacji spotkali się w Podgorze, aby wspólnie rozwijać swoje umiejętności metodyczne i dzielić się dobrych praktyk.

W czasie mobilności odbyło się tzw. job shadowing, czyli obserwacja lekcji prowadzonych zarówno przez nauczycieli chorwackiej szkoły Osnova Skola don Mihovila Pavlinovića, jak i nauczycieli ze Szwecji, Węgier i Polski. Była to doskonała możliwość zainspirowania się, zobaczenia nowych sposobów współpracy nauczycieli z uczniami.

Obserwacje lekcji były świetnym punktem wyjścia do wymiany praktyk, rozmów na temat funkcjonowania szkół w czasie pandemii covid-19 i trudności, jakich doświadczają uczniowie oraz możliwości ich wsparcia.

Poza wartością metodyczną, nauczyciele mieli możliwość zapoznać się z kulturą, historią  i krajobrazem Chorwacji.Była to wizyta kończąca – przedłużony już ze względu na pandemię – projekt „Approaching Better Teaching”.

Program wizyty

https://drive.google.com/file/d/1Gg5_K3YJwm4Qc_PqFRcAVoUXEe-1wyPt/view?usp=sharing

Galeria

https://drive.google.com/drive/folders/1HE6atfOd8DixVtSNg56Ug8r9n2_GjrN8?usp=sharing

 

Wizyta na Węgrzech

W dniach 14-18.10.2019 czwórka nauczycieli naszej szkoły (p. Ewelina Ramlau, p. A. Dobrzyńska, p. A. Betkier, p. J. Ziółkowska) wzięła udział w  wyjeździe na Węgry (Szerencs) wynikającej z realizacji projektu „Approaching better teaching”. Program spotkania rozpoczął się od powitania przedstawicieli organizacji partnerskich i zwiedzania szkoły. Uczestnicy spotkania zapoznali się z zasadami funkcjonowania placówki, organizacją zajęć, mieli okazję porównać funkcjonowanie szkoły gospodarzy z własnymi szkołami, wymienić się spostrzeżeniami.

Podczas spotkania goście mogli obserwować zajęcia z muzyki, historii, wychowania fizycznego  i przyrodnicze prowadzone w języku angielskim. Udział w tych lekcjach był okazją do zapoznania z metodami nauczania różnych przedmiotów w języku obcym.

Kolejne zajęcia: matematyka i język węgierski dały obserwującym okazję do zapoznania się   z rożnymi sposobami prowadzenia lekcji w ramach tych kluczowych przedmiotów.

Ciekawych obserwacji dostarczyły też zajęcia z języka angielskiego, informatyki oraz zajęcia praktyczne.

Podczas każdych zajęć nauczyciele stosowali bardzo ciekawe sposoby i techniki nauczania, zwracali dużą uwagę na dobór odpowiednich metod do potrzeb i możliwości uczniów, stosowali indywidualizację nauczania.

Po zakończeniu zajęć obserwatorzy spotkali się z nauczycielami prowadzącymi obserwowane zajęcia, aby je omówić, wymienić się wrażeniami. Goście zadawali wnikliwe pytania, na które prowadzący lekcje udzielali dokładnych odpowiedzi.

Po każdym dniu spotkania przeprowadzano też sesję ewaluacyjną, dokonując oceny obserwowanych działań.

Program wizyty

https://docs.google.com/document/d/1L27tZPqKfLqFqsLvQQpXcoTOa8q6EqGL/edit?usp=sharing&ouid=109633395363338084610&rtpof=true&sd=true

Galeria

https://drive.google.com/drive/folders/1Si1B1O43FDOHJydsmjXfocywodHh6K00?usp=sharing

 

Wizyta w Polsce

Nasza szkoła ponownie stała się centrum rozwoju nauczycieli. Wydarzyło się to dzięki mobilności projektu „Approaching Better Teaching” w Zespole Szkół w Dobrzejewicach – wtedy to odwiedzili nas nauczyciele z Chorwacji, Węgier i Szwecji.

Przez tydzień zagraniczni nauczyciele mieli możliwość obserwować pracę polskich pedagogów, którzy poprowadzili ciekawe lekcje pełne kreatywnych pomysłów aktywizujących uczniów.

Głównymi tematami spotkania były uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz motywacją. Pani Anna Ewertowska opowiedziała o formach i sposobach pomocy pedagogiczno-psychologicznej, natomiast pani Monika Stawska poprowadziła warsztaty nt. motywacji. Spotkania te były przestrzenią do rozmów i wymiany przykładów dobrych praktyk w obydwu obszarach.

Poza częścią oficjalną, nauczyciele integrowali się poznając jednocześnie Toruń i jego okolice. Dzięki temu, współpraca łatwiej przebiegała, a nauczyciele rozwijali swoje kompetencje językowe w różnych sytuacjach.

Program wizyty:

https://docs.google.com/document/d/1ExvGJR_LDBz7FhCp9libZEStGPW5y6v1/edit?usp=sharing&ouid=109633395363338084610&rtpof=true&sd=true

Galeria:

https://drive.google.com/drive/folders/1Tyhx8GtffaQa9WXaVuyVnWK8OZ1F2Wcg?usp=sharing

 

Wizyta w Szwecji

W dniach 8-12 października 2018r. odbył się pierwszy wyjazd czterech nauczycielek (p. Ewertowskiej, p. Szwed-Salejko, p. Cołbeckiej, p. Kacprowicz) do Szwecji (Angleholm, Errarps skola) w ramach nowego projektu z programu Erasmus Plus, pt. Approaching better teaching”. Podczas pobytu, panie szkoliły się, obserwowały i prowadziły lekcje dla Szwedzkich uczniów. Skandynawska szkoła zrobiła na nauczycielkach duże wrażenie pod względem wyposażenia i warunków pracy. Niektóre z rozwiązań realizowanych w Erraps Skola, panie postanowiły wdrożyć podczas swoich zajęć z uczniami.

Program wizyty:

https://docs.google.com/document/d/1JFDN1jHUP8GI3rscPxWaxsdV-7RltZzB/edit?usp=sharing&ouid=109633395363338084610&rtpof=true&sd=true

Galeria:

https://drive.google.com/drive/folders/1Tl1wTGpCDriE62U-GfN0ZME0G6jYbINc?usp=sharing

Upowszechnianie:

https://www.pozatorun.pl/nauczycielki-z-dobrzejewic-podnosza-kwalifikacje-w-szwecji-grecji-i-na-wegrzech/

 

Logo projektu

W efekcie przeprowadzonego konkursu we wszystkich szkołach partnerskich,  wyłoniliśmy zwycięzcę, którego projekt będzie stanowił logo naszego projektu. Autorem pracy jest uczennica ze szkoły w Polsce – Wiktoria Dołkowska. Wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy uczestniczyli w konkursie serdecznie dziękujemy!

 

„Approaching better teaching”
Od października 2018r. nasza rozpoczęła pracę nad nowym projektem realizowanym   w ramach akcji KA229 w programie Erasmus Plus, pt. „Approaching better teaching”. Podczas współpracy ze szkołami z trzech państw – Szwecją (Angleholm), Chorwacją (Podgora) i Węgrami (Szerencs), nauczyciele z Dobrzejewic będą wymieniać się doświadczeniami, metodami oraz technikami pracy, aby w efekcie podnieść jakość kształcenia szkoły. Pedagodzy wspólnie opracują, przetestują i wdrożą podejścia i praktyki, maksymalnie wykorzystując podejście skoncentrowane na nauczycielu w połączeniu z nauczaniem, w którym uczniowie są aktywnymi uczestnikami. Będzie się to odbywać na różnych przedmiotach kształcenia na etapie szkoły podstawowej.Główne cele projektu to:

  • poszerzenie wiedzy w zakresie matematyki, nauki i technologii;
  • rozwijanie umiejętności pisania i czytania w języku ojczystym i angielskim;
  • wykorzystanie zdolności krytycznego myślenia w odniesieniu do kontrowersyjnych kwestii dotyczących tolerancji i różnorodności;
  • w jaki sposób przedmioty praktyczno-estetyczne mogą zapewnić naturalne możliwości stymulowania, szkolenia i rozwijania różnych zmysłów uczniów, co z kolei może zwiększyć zaangażowanie uczniów i zainteresowanie nauką w szkole;
  • efektywne wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) we wspomnianych wyżej podejściach.

Celem jest również obserwowanie i porównywanie różnych podejść oraz współtworzonych działań dydaktycznych (eTwinning, job shadowing) poprzez uczestnictwo w kursie w innych kontekstach nauczania. Uczestnicy będą mogli krytycznie zastanowić się nad własnymi praktykami dydaktycznymi. Dzięki szerszemu repertuarowi metod nauczania i wzmocnionej kompetencji działania, uczestnicy będą mogli wprowadzać trwałe zmiany i ulepszenia nauczania we własnych szkołach.

Koordynatorką projektu jest p. Anna Ewertowska przy współpracy z p. Monika Stawską oraz p. Anetą Dobrzyńską.