COMENIUS – Wizyta we Włoszech – Padwa

Pobyt we Włoszech


Jacy są idealni uczniowie? A idealni nauczyciele? Jaka powinna być relacja między nauczycielami a uczniami? Te i podobne pytania zadawali sobie uczniowie biorący udział w projekcie „Learn to Learn! Develop Your Autonomy in Learning!” realizowanym w programie Comenius. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach dyskutowali na temat idealnej szkoły, pisali scenariusz i nagrywali film o szkole tradycyjnej i współczesnej w ramach przygotowań do drugiej już wizyty – tym razem w Padwie. Na miejscu spotkali się z uczniami z Turcji, Rumunii, Łotwy, Grecji, terytorium zamorskiego Francji – wyspy Reunion i oczywiście z Włoch i mieli okazję przedstawić wyniki swoich dyskusji, a także zweryfikować swoje poglądy w rozmowach z kolegami i koleżankami z innych krajów.

Spotkania robocze, warsztaty, dyskusje są niezwykle istotną częścią projektu, lecz tym, co zapewne najbardziej urzeka i rozwija naszych uczniów jest sam fakt spędzania większości czasu z rówieśnikami z innych państw europejskich. Pierwszym tego elementem jest umiejętność komunikowania się -„Wyjazd dał mi szansę w praktyce zastosować umiejętności, których do tej pory nauczyłam się na języku angielskim”, mówi Magdalena Ziółkowska, jedna z uczennic reprezentująca naszą szkołę w Padwie.

Kolejną sprawą jest pobyt w domach kolegów i koleżanek z Włoch. Jak mówi Karol Wierzbowski, kolejny przedstawiciel naszych uczniów: „Podczas tego wyjazdu najbardziej podobał mi się pobyt w domach i zwiedzanie okolic z osobami, u których mieszkałem”, a jego kolega, Adam Olkowski, dodaje: „Rodzina u której przebywałem bardzo się o mnie troszczyła i traktowała jak członka rodziny”.

Poza wiedzą, rozwijaniem kompetencji językowych, nasi uczniowie zyskali jeszcze inne ważne rzeczy. Zapytany o nie, Mateusz Mazurkiewicz – czwarty z uczniowskiej „ekipy Comeniusowej” odpowiada: „Najważniejsze są nowe znajomości, szaleni ludzie, którzy zaakceptowali mnie jak i innych uczestników wymiany takimi, jakimi jesteśmy bez żadnych urazów co do narodowości lub przekonań. Sądzę, że takie wymiany to genialna sprawa, ponieważ możemy razem z rówieśnikami poznawać nowe kultury, nowe kraje i narodowości, a przy okazji świetnie się bawić”.

Patrząc z perspektywy nauczycieli pracujących przy projekcie, warto dodać, że czas spędzony z uczniami i obserwacja ich rozwoju umiejętności społecznych i językowych, a także wymiana zdań i doświadczeń z nauczycielami z innych krajów powoduje naszą większą otwartość i zrozumienie naszych uczniów.

Projekt „Learn to learn! ” – wizyta w Padwie

Uczestnicy projektu w ramach programu Comenius (Magdalena Ziółkowska, Adam Olkowski, Karol Wierzbowski, Mateusz Mazurkiewicz) wraz z opiekunami, moderatorami programu (Dyrektor Janusz Iwański, Monika Stawska, Aneta Dobrzyńska, Grzegorz Szulc) uczestniczą w wyjeździe do Padwy w dniach 24.02-01.03. Wizytę wypełnią: dyskusje na temat autonomii w uczeniu i nauczaniu, budowanie modelu idealnej szkoły, poznawanie kultury kraju partnerskiego.