Publikacja sprawozdań finansowych szkoły

 

Bilans jednostki budżetowej za rok 2023

bilans jednostki budżetowej str.1

bilans jednostki budżetowej str.2

bilans jednostki budżetowej str.3

bilans jednostki budżetowej str.4

 

Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2023

rachunek zysków i strat jednostki str.1

rachunek zysków i strat jednostki str.2

rachunek zysków i strat jednostki str.3

 

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 2023

wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa

wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa str.2

 

informacja dodatkowa str.1

informacja dodatkowa str.2

informacja dodatkowa str.3

informacja dodatkowa str.4

informacja dodatkowa str.5

 

 

Bilans jednostki budżetowej za rok 2022/2023

 

Rachunek zysków i strat za rok 2022/2023

 

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 2022/2023

 

Informacja dodatkowa- 2022/2023

 

Zestawienie zmian funduszu jednostki  – 2022/2023

 

 

 

Bilans jednostki budżetowej za rok 2021/2022

 

Rachunek zysków i strat za rok 2021/2022

 

Informacje dodatkowe- 2021/2022

 

Zestawienie zmian funduszu – 2021/2022

 

Wyciąg z danych zawartych w załączniku „informacja dodatkowa” – 2021/2022

 

Bilans jednostki budżetowej za rok 2020/2021

 

Rachunek zysków i strat za rok 2020/2021

 

Informacje dodatkowe- 2020/2021

 

Zestawienie zmian funduszu -2020/2021

 

Bilans jednostki budżetowej za rok 2019/2020

 

Rachunek zysków i strat za rok 2019/2020

 

Informacje dodatkowe- 2019/2020

 

Zestawienie zmian funduszu -2019/2020

 

Bilans jednostki budżetowej

 

Rachunek zysków i strat

 

Wyciąg z danych

 

Zestawienie zmian