Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły mgr inż. Janusz Iwański
Wicedyrektor mgr  Danuta Szwed-Salejko
Wicedyrektor dr Tomasz Sojka

Kadra pedagogiczna

Affelt Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
Betkier Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Buzuk Alicja wychowanie fizyczne,  EDB, biologia, przyroda
Deręgowska Kamila język niemiecki
Dobrzyńska Aneta język polski, edukacja medialna
Drapała Janusz historia, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe
Dyrda Sylwia język polski
Ewertowska Anna język angielski, WDŻ
Figurski Bartłomiej wychowanie fizyczne
Fras Patrycja oddział przedszkolny: 5-latki
Gąsiorowska Marzena religia
Gręźlikowska-Ramlau Ewelina biblioteka, logopedia, rewalidacja
Gużyńska Jolanta rewalidacja
Iwański Janusz chemia
Jaskólski Seweryn plastyka, muzyka, świetlica
Kacprowicz Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
Koepke Agnieszka historia, WOS, WDŻ
Kornetowska Joanna matematyka, informatyka
Kosek Iwona biologia, rewalidacja, przyroda
Kuczyńska Ewelina matematyka, informatyka
Kurczewska Dagmara rewalidacja, nauczyciel wspomagający
Ługowska Anna edukacja wczesnoszkolna, świetlica
Łukowiec Karolina edukacja wczesnoszkolna
Łuszczak Anna historia, WOS, historia i społeczeństwo, ZKK
Muzalewska Daniela religia
Omiotek Justyna edukacja wczesnoszkolna, świetlica
Ott Danuta oddział przedszkolny: 4-latki
Peret Krzysztof język polski
Piotrowska Jolanta przedszkole „0” A
Radecka Bogumiła oddział przedszkolny
Radosz Paulina pedagog, etyka
Rogalska Karolina język angielski,
Rybińska Anita fizyka, matematyka, przyroda, rewalidacja
Schäfer Izabela edukacja wczesnoszkolna, WWR
Sobolak-Joniak Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Sojka Tomasz geografia
Stawska Monika język angielski
Strzelecka Wiesława nauczyciel wspomagający, świetlica, rewalidacja
Szulc Grzegorz język angielski
Szwed-Salejko Danuta informatyka, ZKK
Świderek Wojciech wychowanie fizyczne
Trojan Agnieszka język polski, rewalidacja
Wilczyńska Joanna informatyka, technika, biblioteka
Wiśniewska Małgorzata oddział przedszkolny, „0” B
Wojke Sylwia matematyka, religia
Zając Marta logopedia
Zamojska Sandra oddział przedszkolny
Ziółkowska Joanna pedagog
Żurawska Magdalena chemia