COMENIUS

Rozpoczęły się zajęcia realizowane w ramach naszego nowego projektu „LEARN TO LEARN! DEVELOP YOUR AUTONOMY IN LEARNING!”. Uczniowie liceum, pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego, pracują i dyskutują na tematy związane z systemem edukacji, naszą szkołą w kontekście kraju i regionu. Przygotowujemy się do pierwszego spotkania z naszymi projektowymi partnerami – odbędzie się ono w Turcji (Stambuł) 3-8 listopada 2013. Naszą szkołę reprezentować będą uczniowie liceum pod opieką nauczycieli

Nowy projekt międzynarodowy
w Zespole Szkół w Dobrzejewicach

Zespół Szkół w Dobrzejewicach zakończył niedawno realizację projektu Spaceship Santa Maria we współpracy ze Szwecją i Chorwacją. W roku szkolnym 2013/2014 w Liceum Ogólnokształcącym w Dobrzejewicach realizowany będzie nowy projekt Learn to learn! Develop your autonomy in learning! w ramach program Comenius. Liceum w Dobrzejewicach współpracować będzie ze szkołami z Turcji, Włoch, Grecji, Francji (terytorium zamorskie – wyspa Reunion), Rumunii i Łotwy. Projekt będzie realizowany głównie przez nauczycieli języka angielskiego, nadzorowany przez dyrektora szkoły oraz koordynowany przez panie Monikę Stawską i Anetę Dobrzyńską.

Głównym celem projektu jest rozwijanie autonomii uczniów w nauce. Uczestnicy projektu – uczniowie i nauczyciele spróbują zbudować definicję autonomii w uczeniu się i nauczaniu, będą poszukiwać skutecznych sposobów na zbudowanie takiej autonomii, poznają system edukacji w krajach partnerskich, ich kulturę. Nauczyciele będą wymieniać pomysły i przykłady dobrych praktyk w zakresie zaangażowania uczniów w proces nauczania.

Pierwsza wizyta zagraniczna odbędzie się w Turcji (Stambuł) w dniach 03.11 – 08.11.2013.

Kolejne to:

Włochy (Padwa) – marzec 2014;

Łotwa (Vecpiebalga – malownicza wieś położona ok.120 km od Rygi) – maj 2014;

Polska (Dobrzejewice) – październik 2014;

Grecja (Trikala – miasto w środkowej Grecji w regionie Tesalia) – luty 2015;

Francja (wyspa Reunion wyspa na Oceanie Indyjskim, położona około 700 km na wschód od Madagaskaru i 200 km na południowy zachód od Mauritiusu- miejscowość Sainte Marie) – kwiecień 2015

Rumunia (Baia Mare stolica i największe miasto okręgu Marmarosz) – maj/czerwiec 2015.

Podpisanie umowy Comenius na 20 tys. euro

Na zdjęciu Pan Andrzej Wieczyński – Wójt Gminy Obrowo w imieniu organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach podpisuje umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na dotację 20000 euro na realizacje programu współpracy międzynarodowej szkół.

Na zdjęciu dyrektor Zespołu Szkół – Janusz Iwański, p. wizytator Jolanta Gruchlik z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.