„Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  – 2024 rok”

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – 2024

„Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  – 2023 rok”(Aktualizacja)

Aktualizacja Planu Postępowań 2023

„Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  – 2023 rok”

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – 2023 rok

„Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  – 2022 rok”

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

„Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  – 2021 rok”

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – 2021 rok

Przetargi:

Zespół Szkół w Dobrzejewicach ogłasza przetarg na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego
lekkiego w 2020 r. w ilości do 65.000 litrów

Dokumenty do pobrania:

 

 

Przetarg na żywność

Zespół Szkół w Dobrzejewicach ogłasza przetarg na:

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
NA POTRZEBY STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRZEJEWICACH

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Zespół Szkół w Dobrzejewicach ogłasza przetarg na:

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU
OPAŁOWEGO LEKKIEGO W 2019 R. W ILOŚCI 65.000 LITRÓW

 

Dokumenty do pobrania: