Kalos Kagathos

W dniach 5-9.02.2018 w naszej szkole spotkała się grupa uczniów i nauczycieli, którzy realizują projekt Kalos Kagathos. W projekcie współpracują ze sobą szkoły z Polski, Szwecji, Grecji i Słowenii. Głównym tematem tego spotkania było rozwijanie kreatywności uczniów i włączanie elementów sztuki w tok różnych lekcji. Uczestnicy spotkania wzięli udział w różnych formach artystycznych – od zajęć plastycznych do aktorskich w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu. Odwiedzili także Wydział Sztuk Pięknych UMK.Dyskutowali o tym, jaka powinna być nowoczesna szkoła, wzięli udział w lekcjach języka angielskiego, prowadzonych przez p. Annę Ewertowską i p. Christine Furness z Grecji, warsztatach informatycznych (p. A. Dobrzyńska) oraz lekcjach j. polskiego i angielskiego z elementami sztuki (p. A. Dobrzyńska i p. M. Stawska). Wszyscy świetnie bawili się podczas pokazu mody z różnych epok prowadzonego przez p. Grzegorza Szulca. Pan Szulc moderował także dyskusję nauczycieli, którzy rozmawiali o problemach agresji, prześladowania w szkole. Nauczyciele wzięli też udział w warsztatach metodycznych o zastosowaniu sztuki w nauczaniu prowadzonych przez p. Stawską.
Spotkanie zakończyło się rozmową o współczesnej szkole i sposobach rozwijania kreatywności uczniów z przedstawicielami władz samorządowych (Wójt Gminy Obrowo – p. Andrzej Wieczyński i Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski – p. Józef Ramlau) oraz oświatowych (Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty – p. Maria Mazurkiewicz) oraz prezentacją kultury krajów partnerskich, w której wzięła udział cała społeczność szkolna.

Galeria

 

 

Przygotowania do spotkania uczestników projektu
Kalos Kagathos (Erasmus+) w naszej szkole.

 

W dniach 05-09.02.2018 w naszej szkole odbędzie się pierwsze spotkanie uczestników nowego projektu w ramach programu Erasmus+. Tematem wiodącym tego spotkania będzie sztuka i wykorzystanie jej elementów podczas nauczania różnych przedmiotów. Aby odpowiednio przygotować się do zadań, które nas czekają, panie: Monika Stawska i Aneta Dobrzyńska wzięły udział w szkoleniach z zakresu arteterapii i sensoplastyki.

Galeria

 

Nowy projekt współpracy międzynarodowej
w Zespole Szkół w Dobrzejewicach.

 

Od 1. września 2017 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Dobrzejewicach realizują nowy projekt współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ – Kalos Kagathos. Celem projektu jest opracowanie w ramach współpracy międzynarodowej wizji nowego świata, opartego na współpracy, tolerancji oraz nowego człowieka – odpowiedzialnego, wrażliwego obywatela, dbającego o środowisko naturalne i swój wszechstronny rozwój, otwartego na współpracę międzynarodową, problemy i potrzeby innych ludzi. Wszystkie działania będą rozwijały kluczowe umiejętności przy użyciu praktycznych metod, zastosowaniu TIK, we współpracy z różnymi instytucjami edukacyjnymi.

Szczegółowe cele projektu to: uzyskanie odpowiednich umiejętności kluczowych na wysokim poziomie poprzez zastosowanie oryginalnych, praktycznych metod nauczania w połączeniu z tradycyjnymi metodami i wymianę doświadczeń w środowisku międzynarodowym; podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego; poszerzenie kompetencji cyfrowych uczniów; włączenie do projektu osób zagrożonych wczesnym kończeniem nauki; umożliwienie osiągania sukcesów przez wszystkich uczniów, niezależnie od ich wyników w nauce; rozwijanie krytycznego myślenia; kształtowanie wrażliwości uczniów na problemy społeczne; nawiązanie współpracy z regionalnymi władzami oświatowymi – włączenie ich w dyskusję na temat kształtu nowoczesnej edukacji; nawiązanie współpracy z ośrodkami edukacyjnymi w celu realizacji działań projektowych i kontynuowania wspólnych działań po zakończeniu realizacji projektu.

Projekt jest adresowany do trzech grup uczniów: uczniów szczególnie uzdolnionych i poszukujący atrakcyjnych sposobów na poszerzanie swojej wiedzy; uczniów słabszych, zagrożonych wczesnym porzuceniem szkoły; uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupą docelową są także nauczyciele biorący udział w projekcie, którzy poznają nowe metody pracy i będą je stosować w praktyce.

W dniach 05.10-07.10. 2017 trzy nauczycielki Zespołu Szkół w Dobrzejewicach: Monika Stawska, Anna Ewertowska i Aneta Dobrzyńska brały udział w Międzynarodowym Spotkaniu Projektowym w Szwecji, którego celem było szczegółowe zaplanowanie kolejnych działań projektowych.

Galeria