Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

20 marca 2020r.opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej nowelizujące rozporządzenie MEN z 11 marca „W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19″.
Nowy dokument wydłuża okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do 10 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.