Plan lekcji zdalnych

Plan lekcji dla SP i LO (25.03.2020-27.03.2020)

Zajęcia lekcyjne wyszczególnione w  poniższym grafiku, są lekcjami transmitowanymi on – line,  przez  Kujawsko-Pomorską e -szkołę.

Plan transmisji znajduje się pod adresem https://liblink.pl/BHMZE8889j

Plan lekcji dla klas IV- VIII SP i I- III LO

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 I LO (po SP) I LO (po G) II LO III LO
25.03.2020r.

 

 

 

Matematyka – godz. 10:30-11:10 J. polski – godz. 11:15-11:55 J. angielski – godz. 12:45 – 13:25, Matematyka– godz. 13:30-14:10 J. angielski – godz. 9:00-9:40 Geografia– godz. 15:00 – 15:40 J. polski – godz. 9:00-9:40, Biologia – godz. 10:30 – 11:10 J. polski – godz. 12:00-12:40,
J. polski – godz. 12:00 – 12:40, Matematyka – godz. 14:15-14:55 J. angielski – godz. 9:45-10:25, J. polski – godz. 9:45-10:25,

 

J. polski – godz. 11:15-11:55, J.angielski – godz. 12:45-13:25
Historia – godz. 15:00-15:40 Geografia – godz. 15:45-16:25

 

J.niemiecki – godz. 13:30 – 14:10,
26.03.2020r. Przyroda – godz. 12:00-12:40 Biologia – godz. 9:45 – 10:25 J. angielski – godz. 10:30-11:10 J. angielski – godz. 9:00-9:40, Fizyka– godz. 9:45-10:25, Fizyka – godz. 10:30-11:10, Fizyka – godz. 9:00-9:40 WOS – godz. 13:30-14:10,
j. polski Geografia – godz. 12:45 – 13:25 J. angielski – godz. 11:15 – 11:55, J. niemiecki – godz. 13:30 – 14:10 Biologia– godz. 11:15 – 11:55 Biologia – godz. 12:00-12:40 WOS– godz. 12:45-13:25 Biologia – godz. 14:15-14:55
J. niemiecki – godz. 14:15 – 14:55 Historia– godz. 15:45 – 16:25 Matematyka – godz. 15:00-15:40,
27.03.2020r. Historia – godz. 14:15-14:55 Historia – godz. 15:00 – 15:40 Geografia – godz. 12:00 – 12:40, Geografia – godz. 11:15 – 11:55 Matematyka – godz. 9:00-9:40 Chemia– godz. 9:00 – 9:40 Chemia – godz. 9:45-10:25 Geografia – godz. 10:30-11:10 Geografia– godz. 11:15-11:55
J. polski – godz. 12:45 – 13:25, J. polski – godz. 9:45-10:25, Matematyka – godz. 13:30 -14:10 J. polski – godz. 12:45 – 13:25 J. polski – godz. 12:00-12:40,
J. polski – godz. 13:30 – 14:10 J. polski – godz. 10:30-11:10, Matematyka – godz. 14:15 – 14:55
J. angielski – godz. 15:00 – 15:40,
J. angielski – godz. 15:45-16:25