Z okazji zakończenia zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/20

Wszystkim moim nauczycielom:
Serdecznie dziękuję za codzienny trud wkładany w nauczanie, opiekę i wychowanie uczniów szkoły podstawowej i liceum

Wszystkim moim pracownikom administracji i obsługi:
Serdecznie dziękuję za podejmowanie i wykonywanie zadań na rzecz uczniów i naszego środowiska

Wszystkim uczniom:
Gratuluję osiągniętych wyników w nauce i w sporcie oraz zdobytych doświadczeń.
Cieszę się z wszelkich sukcesów, laureatów konkursów przedmiotowych oraz sportowych.
Przynosicie chlubę i sławę swoim rodzicom i nauczycielom.

Rodzicom:
Dziękuję za mądre towarzyszenie w rozwoju dzieci oraz życzę satysfakcji z osiągnięć Państwa dzieci.

Uczniom klas ósmych:
Życzę sukcesów w nowych szkołach, przyjaźni, radosnych, spokojnych i bezpiecznych wakacji.
Szczęśliwego wypoczynku!

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzejewicach
Janusz Iwański
Dobrzejewice, 26.06.2020r.