Ważny komunikat

Szanowni Państwo,
w związku z rosnącą absencją uczniów oraz rosnąca liczbą zakażonych mieszkańców gminy wirusem SARS – CoV – 2 wprowadzam, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, na podstawie 5 ust.2 Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) dni wolne: 15, 16 października 2020r. od zajęć dydaktycznych.
W tych dniach szkoła zapewni opiekę dzieciom i uczniom, którzy naprawdę tego potrzebują (np. obydwoje rodzice pracują). Opieka nad dziećmi będzie sprawowana zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Życzę wszystkim dużo zdrowia.
Janusz Iwański – Dyrektor ZS w Dobrzejewicach