Ważny komunikat

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Toruniu, w terminie od 19-23.10.2020r. przechodzimy na pracę w systemie zdalnym.

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej, w godz. 7.00-15.00 oraz w przedszkolu  od godz. 7.00-17.00.

Dalsze wytyczne dotyczące pracy zdalnej, będą zamieszczane na bieżąco w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor ZS- Janusz Iwański