Ważny komunikat

W związku z potwierdzonymi w bieżącym tygodniu,  dwoma przypadkami zachorowań na Covid-19 wśród kadry pedagogicznej przedszkola, w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu,  została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć we wszystkich oddziałach przedszkolnych, od 23.12. 2020r.- 3.01.2021r.włącznie.