Informacja dla rodziców z  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży:

W dniu 17.06.2021r. o godzinie 17:00 na platformie TEAMS odbędzie się spotkanie on-line z rodzicami.

Link do spotkania został przesłany Państwu przez dziennik elektroniczny.

Temat spotkania dla rodziców: Wspieranie dzieci przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.
1.Powitanie, przedstawienie celu prezentacji.
2.Prezentacja pt. Ogólna charakterystyka trudności przeżywanych przez dzieci po doświadczeniach związanych z pandemią.
3.Prezentacja pt. Oznaki trudnych doświadczeń dzieci w związku z pandemią do obserwacji dla rodziców.
4. Pytania i refleksje rodziców.
5.Wsparcie ze strony rodziców wobec dzieci przeżywających trudności w związku z pandemią.
6.Formy pomocy i wsparcia wobec dzieci do wykorzystania przez rodziców.
7.Pytania, dyskusja, podsumowanie.