Opłata za obiady

Od 02 września 2020 r. opłaty za obiady dokonujemy przelewem na konto Zespołu Szkół w Dobrzejewicach  

 

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkół w Dobrzejewicach Dobrzejewice 57b,   87-123 Dobrzejewice

Nr rachunku odbiorcy:    19 9491 0003 0070 0100 1401 0001

 

W tytule przelewu wpisujemy:

Imię i nazwisko ucznia oraz klasę lub grupę przedszkolną do której uczęszcza (na jednym przelewie może być rodzeństwo, ale prosimy podać imiona i klasy, grupy).

Opłat dokonujemy do 10-go każdego miesiąca.

Za miesiąc czerwiec opłata wynosi 64 zł.