Publikacja sprawozdań finansowych szkoły

Bilans jednostki budżetowej

 

Rachunek zysków i strat

 

Wyciąg z danych

 

Zestawienie zmian