Narodowa Agencja programu Erasmus+ opublikowała wyniki konkursu wniosków w Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna. Wniosek, którego autorką i koordynatorką jest Pani Monika Stawska, został zatwierdzony do realizacji.

Dzięki projektowi „4Cs – umiejętności XXI wieku w codziennym nauczaniu” grupa nauczycieli naszej szkoły będzie mogła podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności, szkoląc się za granicą (w Hiszpanii i Irlandii), obserwując pracę nauczycieli zagranicznych szkół (Hiszpania i Szwecja) i realizując zadania projektowe w kraju.
W sumie zaplanowano 23 mobilności (11 szkoleń i 12 wyjazdów typu „job shadowing”).

Nasi nauczyciele będą rozwijać kompetencje i wiedzę w zakresie kreatywności, komunikacji, współpracy i krytycznego myślenia.