Dyrektor szkoły mgr inż. Janusz Iwański

Wicedyrektor szkoły mgr Joanna Ziółkowska

Wicedyrektor szkoły mgr Danuta Szwed-Salejko