Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły mgr inż. Janusz Iwański
Wicedyrektor mgr Joanna Ziółkowska
Wicedyrektor mgr Danuta Szwed-Salejko

Pedagodzy Szkolni

Ziółkowska Joanna
Radosz Paulina

 

Kadra pedagogiczna

Affelt Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
Betkier Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
Buzuk Alicja wychowanie fizyczne,  EDB, WDŻ
Cołbecka Izabela język niemiecki,
Dobrzyńska Aneta język polski, edukacja medialna
Drapała Janusz historia, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, historia i społeczeństwo
Dyrda Sylwia język polski
Ewertowska Anna język angielski, WDŻ
Figurski Bartłomiej wychowanie fizyczne
Fras Patrycja oddział przedszkolny
Gąsiorowska Marzena plastyka, muzyka, religia
Gręźlikowska-Ramlau Ewelina biblioteka, logopedia, język polski
Iwańska Maria chemia
Iwański Janusz chemia
Jaskólski Seweryn plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne
Kacprowicz Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, technika
Kliś Tomasz psycholog
Kornetowska Joanna matematyka,informatyka
Kosek Iwona biologia, przyroda, geografia
Kuczyńska Ewelina matematyka, informatyka
Kurczewska Dagmara język polski, rewalidacja
Łukowiec Karolina edukacja wczesnoszkolna, świetlica
Łuszczak Anna historia, WOS, historia i społeczeństwo, ZKK
Majewska Oliwia oddział przedszkolny
Muzalewska Daniela religia
Omiotek Justyna edukacja wczesnoszkolna
Peret Krzysztof język polski, ZDW
Piotrowska Jolanta edukacja wczesnoszkolna
Radecka Bogumiła oddział przedszkolny
Radosz Paulina świetlica, pedagog
Rogalska Karolina język angielski, plastyka
Rybińska Anita fizyka, matematyka, przyroda, ZDW
Rytka Katarzyna oddział przedszkolny
Schäfer Izabela zkk, świetlica
Sobolak-Joniak Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Sojka Tomasz geografia
Stawska Monika język angielski, ZKK, ZDW
Struzik Renata oddział przedszkolny
Strzelecka Wiesława nauczyciel wspomagający
Szulc Grzegorz język angielski, świetlica
Szwed-Salejko Danuta informatyka, historia
Świderek Wojciech wychowanie fizyczne
Wilczyńska Joanna informatyka, technika, biblioteka
Wiśniewska Małgorzata oddział przedszkolny
Wojke Sylwia matematyka, religia
Zając Marta język angielski, logopedia
Żurawska Magdalena chemia