Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że inspektorem danych (IOD) jest :

Adam Korzuch
adres email: korzuch@infoic.pl