Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.

 

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1  Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603)

2. Wszystkich Świętych 1 listopada 2019 r. (piątek)
3. Święto niepodległości 11 listopada 2019 r. (poniedziałek)
4. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r.

podstawa prawna:

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt.2 Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603)

5. Nowy Rok 1 stycznia 2020r. ( środa)
6. Trzech Króli 6 stycznia 2020 r. (poniedziałek)
7. Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

województwa: kujawsko-pomorskie i in.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

8. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

9. Egzamin ósmoklasisty 21 kwietna 2020 r.(wtorek)- język polski

22 kwietnia 2020 r.(środa) –  matematyka

23 kwietnia 2020 r.  (czwartek) – język obcy nowożytny

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

10. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 24 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603

12. Święto Pracy 1 maja 2020 r. (piątek)
13. Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2020 r. (niedziela)
14. Egzamin maturalny  od 4 do 22 maja 2020 r.

podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

 

15. Boże Ciało 11 czerwca 2020 r. (czwartek)
16. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r. (piątek)

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

17. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SP I LO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

(dodatkowe oprócz świąt) – PROPOZYCJA

 

  • 14 października 2019r. (poniedziałek) – SP i  LO – wolne
  • 31 października 2019r. (czwartek) – SP i  LO – wolne
  • 2,3 stycznia 2020r. (czwartek,piątek) – SP i LO-wolne
  • 21,22,23 kwietnia 2020r. (wtorek, środa, czwartek) – VIII SP – egzaminy; SP – wolne; LO – pracuje
  • 4,5,6 maja 2020r. (poniedziałek, wtorek, środa) – III LO – egzaminy; I, II kl. LO – wolne; SP i G – pracuje
  • 12 czerwca 2020r. (piątek) – SP i LO – wolne

 

Uwaga:  

  • w dni wolne należy zapewnić opiekę dla uczniów, szczególnie – SP  – świetlica
  • przedszkole pracuje normalnie lub w zmniejszonej ilości oddziałów