HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

Zespołu Szkół  w Dobrzejewicach

maj 2020

Egzaminy maturalne pisemne i ustne
Maj Godzina 9.00 Godzina 14.00

4

Poniedziałek

JĘZYK POLSKI
PP
pisemny

JĘZYK POLSKI
PR
pisemny

5 Wtorek MATEMATYKA
PP
pisemny

6 Środa

JĘZYK ANGIELSKI
PP
pisemny

7 Czwartek

MATEMATYKA
PR
Pisemny

8 Piątek

USTNY – JĘZYK ANGIELSKI
od godz. 9.00

9,10  sobota, niedziela
11

Poniedziałek

USTNY – JĘZYK POLSKI
od godz. 9.00

12

Wtorek

JĘZYK NIEMIECKI
PR
pisemny

13

Środa

GEOGRAFIA
PR
pisemny

14

Czwartek

15

Piątek

16,17 sobota, niedziela

 

dla absolwentów wszystkich typów szkół

 

Część ustna egzaminu maturalnego

od 7 do 22 maja

(oprócz 10 i 17 maja)

język polski
języki mniejszości narodowych  język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 4 do 22 maja

(oprócz 10 i 17 maja)

języki obce nowożytne

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
5 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp  język łaciński i kultura antyczna – pr
6 środa język angielski – pp język angielski – pr  język angielski –  dj*
7 czwartek matematyka – pr filozofia – pp filozofia – pr
8 piątek biologia – pp  biologia – pr wiedza o społeczeństwie – pp   wiedza o społeczeństwie – pr
9, 10  – sobota, niedziela
11 poniedziałek chemia – pp chemia – pr informatyka – pp informatyka – pr
12 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr  język niemiecki – dj
13 środa geografia – pp geografia – pr historia sztuki – pp  historia sztuki – pr
14 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr  język rosyjski – dj
15 piątek język francuski – pp język francuski – pr  język francuski – dj
16, 17  – sobota, niedziela
18 poniedziałek fizyka i astronomia – pp   fizyka i astronomia / fizyka – pr historia – pp   historia – pr
19 wtorek język hiszpański – pp język hiszpański – pr  język hiszpański – dj
20 środa język włoski – pp język łemkowski – pp język łemkowski – pr język włoski – pr  język włoski –  dj
21 czwartek języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr języki mniejszości narodowych – pr wiedza o tańcu – pp  wiedza o tańcu – pr historia muzyki – pp  historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

  • pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.