MATURA 2019/2020

 

  do kogo składa? do kiedy?

(deklaracja wstępna)

do kiedy?

(deklaracja ostateczna)

deklaracja

(załącznik)

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r. do dyrektora szkoły macierzystej do

30 września 2020r.

do 7 lutego

2020 r.

1a
Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017,  2017/2018 lub 2018/2019; absolwent który ukończył technikum lub szkołę artystyczną w roku szkolnym 2015/2016 do 2018/2019 do dyrektora szkoły macierzystej do

30 września 2020r.

(nieobowiązkowo)

do 7 lutego

2020 r.

1a

 

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przekłada odpowiednio dyrektorowi szkoły razem z deklaracją.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.