Wieczornica patriotyczna pt. „Leć orle biały nad polską ziemię”

Dnia 17 listopada odbyła się w naszej szkole WIECZORNICA PATRIOTYCZNA. Swą obecnością zaszczycili nas: radna Gminy Obrowa Alicja Tarkowska, sołtys Dobrzejewic Jolanta Sadowska, dyrektor szkoły w Obrowie Przemysław Piotrowski, dyrektor szkoły w Łążynie Agnieszka Kilińska, kierownik biblioteki w Dobrzejewicach Grażyna Jurkiewicz, były absolwent szkoły kpt. Igor Betkier, seniorzy DPS w Dobrzejewicach oraz Domu „Baśniowe Zacisze”, przedstawiciele Rady Rodziców, społeczność szkolna i lokalna.
Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem pani dyrektor Anity Rybińskiej. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w którym mottem przewodnim był Orzeł Biały, będący herbem Polski. Przedstawienie było lekcją historii, w której ukazano niezwykle trudną walkę o niepodległość Polski. Okresy potęgi i wielkości, przeplatane były wojnami, niewolą, upadkiem, poświęceniem naszych przodków. Występ dopracowany w wielu najdrobniejszych szczegółach – od dekoracji i strojów, po grę aktorską młodych ludzi, z pewnością poruszył widownię, a niezwykły nastrój, podkreślony blaskiem świec, udzielił się uczestnikom uroczystości. Świadczyć mogły o tym gromkie brawa i wypowiedzi tuż po programie artystycznym – przy kawie, bowiem na samym przedstawieniu wieczornica patriotyczna się nie zakończyła.
Na koniec uroczystości głos zabrał kpt. Igor Betkier – absolwent szkoły w Dobrzejewicach, który podziękował artystom i organizatorom za przygotowaną uroczystość, ale również przypomniał nam, że patriotyzm to także zbiorowa odpowiedzialność za przyszłość naszej ojczyzny, która jest wyrażona w ważnych wartościach takich jak uczciwość, dbanie o dobro publiczne i praca na rzecz wspólnoty.
Wieczornica dedykowana była bohaterom, którzy walczyli i ginęli za naszą Niepodległą, a także Kazimierzowi Czerwińskiemu – Cichociemnemu z Dobrzejewic.
Uroczystość przygotowały: p. Agnieszka Betkier, p. Anna Łuszczak, p. Paulina Radosz i p. Seweryn Jaskólski Za kawiarenkę dziękujemy Radzie Rodziców.