Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasze przedszkole wystąpiło z wnioskiem o uzyskanie dotacji celowej na zakup książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego w ramach rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025”. Wniosek uzyskał pozytywną weryfikację, dzięki czemu przedszkole w 2022 r. pozyskało środki finansowe w wysokości 3 750 zł, z czego 3 000 zł stanowi dotacja, natomiast 750 zł wkład własny organu prowadzącego.

W ramach otrzymanego wsparcia na kwotę 3 500 zostały zakupione książki i audiobooki dla dzieci w wieku przedszkolnym, natomiast kwota 250 zł zostanie przeznaczona na realizację działań promujących czytelnictwo.